FUNGAL

img-none

FUNGAL se skládá z kombinace triazaheterocyklů s isothiazolony a neobsahuje fenoly, těžké kovy a organické sloučeniny cínu.

Jeho nízká toxicita jej předurčuje jako moderní a ekologický produkt.

FUNGAL lze snadno přimíchat do materiálů jak na bázi vody, tak i rozpouštědel.

FUNGAL je zvláště vhodný jako přísada do finálních nátěrů a probarvených omítek kontaktních zateplovacích systémů (ETICS).

  Profil mikrobiologického účinku:

  Kombinace účinných látek v přípravku Fungal vykazuje vyvážené spektrum účinnosti proti látkám vytvářejícím plísně, jako jsou Alternaria, Cladosporium, Phoma, Ulocladium, jakož i zelené a modrozelené řasy.

  vzhled : žlutooranžová kapalina – pH 2 - 3

  hustota : 1,00 – 1,03 g/cm3

  biologická odbouratelnost : z více než 95 %.

  Stabilita :

  Stabilita při zpracování od 0 °C do 80 °C. Krátkodobé teploty do 150 °C jsou tolerovány, kompatibilita s pH v kyselém až alkalickém prostředí (pH 10).

  Alkalie, silná oxidační činidla, redukční činidla, nukleofilní látky stejně jako silné kyseliny vedou k rozkladu účinných látek. Protože stabilizace účinných látek je silně závislá na matrici, je vhodné provádět individuální testy při vyšších hodnotách pH nebo teplotách.

  V kanystrech s obsahem 1 lt a 100 ml. 

  Skladujte v pevně uzavřených originálních obalech v dobře větraných prostorách při teplotách +5 - +25 °C. Výrobek nemá omezenou dobu skladování.

Ceník
Obj. č. Balení Jedn. cena Cena za balení
10 067-1 1lt 3 488,00 Kč 3 488,00 Kč
10 067-01 100 ml 428,00 Kč 428,00 Kč
Uvedené ceny jsou bez nákladů na přepravu a bez DPH
Stáhnout kompletní ceník v pdf

FUNGAL se skládá z kombinace triazaheterocyklů s isothiazolony a neobsahuje fenoly, těžké kovy a organické sloučeniny cínu.

Jeho nízká toxicita jej předurčuje jako moderní a ekologický produkt.

FUNGAL lze snadno přimíchat do materiálů jak na bázi vody, tak i rozpouštědel.

FUNGAL je zvláště vhodný jako přísada do finálních nátěrů a probarvených omítek kontaktních zateplovacích systémů (ETICS).

Hygiena a bezpečnost

Přípravek je klasifikován jako žíravý pro kůži a oči a nebezpečný pro vodní prostředí dle Nařízení EP a Rady (ES) č. 1272/2008.

Při práci nejezte, nepijte a nekuřte.

Chraňte kůži a oči před kontaktem s přípravkem.

S přípravkem zacházejte opatrně. Používejte vhodný ochranný oděv a rukavice (odolné olejům), ochranné brýle (doporučen obličejový štít). Výrobek skladujte odděleně od potravin a mimo dosah dětí.

Okolní povrchy choulostivé na působení kyselin (sklo, lehké kovy, aj.) chraňte před kontaktem s FREISANem vhodným zakrytím nebo zalepením!

Více informací naleznete v bezpečnostním listu.

Doporučení

OBLASTI POUŽITÍ:

Fasádní barvy a nátěry, omítky, povrchy kontaktních zateplovacích systémů.

FUNGAL je také vhodný jako fungicid / algicidní přísada pro jiné systémy, např. do impregnací, mikroemulzí, nátěrů dřeva, ochrana vláknitých desek, základní barvy, těsnicí hmoty, plastové povrchy, fólie atd.

Používání fungicidů v obytných prostorách se obecně nedoporučuje.

Důležité

Protože aplikace přípravku jsou velice početné a odlišné, ověření všech není v možnostech výrobce. Rady, které poskytujeme, mají doporučující charakter. Pokaždé je třeba volit konkrétní postup až na základě výsledků zkoušky nátěru na malé ploše povrchu, který má být ošetřen. 

Výrobce nenese odpovědnost za případné škody způsobené nevhodným použitím výrobku.

Poptávkový formulář

Zašlete nám poptávku přes náš kontaktní formulář. Vyplňte kontaktní údaje a případně vložte fotky poškozeného místa a my vám navrhneme řešení společně s cenovou kalkulací ZDARMA.

Odesláním formuláře souhlasíte se zpracováním osobních údajů.

Kontaktujte nás

+420 603 243 428

zavolejte nám Po–Pá: 8:00–16:00

Uložit
Předvolby uživatele cookies
Používáme soubory cookie, abychom vám zajistili co nejlepší zážitek z našich webových stránek. Pokud používání souborů cookie odmítnete, nemusí tyto webové stránky fungovat podle očekávání.
Přijmout vše
Odmítnout všechny
Další informace
Marketingové cookies
Google
OK
Odmítnout
Analytické cookies
Google Analytics
OK
Odmítnout
Funkční cookies
Systém
OK
Odmítnout