GRAFITEX OXYDANT

GRAFITEX OXYDANT odstraňuje stíny po fixech a zvýrazňovačích (zbytkové barevné pigmenty). Ve zředěném stavu nepoškozuje glazované ani lakované povrchy, ani plasty. 

  Vzhled: oranžová kapalina

  Hustota: 1,22 g/cm3

  Hodnota pH: 13,5

  Složení:  povrchově aktivní látky, louhy 

  SPOTŘEBA:

  100 – 400 g/m2

  Přesnou spotřebu určete provedením zkoušky na konkrétním povrchu.

  Nádoby s obsahem 1 kg, 5 kg, 11 kg a 33 kg.

  Skladujte v pevně uzavřeném obalu na chladném, dobře větraném místě. Chraňte před přímým slunečním zářením a před mrazem.

  Prostředek má skladovatelnost 6 měsíců od data výroby. Po uplynutí této doby je nutné provést zkoušku účinnosti před použitím roztoku.

Ceník
Obj. č.BaleníJedn. cenaCena za balení
10 159-3333 kg290,00 Kč5 800,00 Kč
10 159-1111 kg315,00 Kč3 150,00 Kč
10 159-55 kg327,00 Kč1 635,00 Kč
10 159-11 kg456,00 Kč456,00 Kč
Uvedené ceny jsou bez nákladů na přepravu a bez DPH
Stáhnout kompletní ceník v pdf

GRAFITEX OXYDANT odstraňuje stíny po fixech a zvýrazňovačích (zbytkové barevné pigmenty). Ve zředěném stavu nepoškozuje glazované ani lakované povrchy, ani plasty. 

Hygiena a bezpečnost

Přípravek je klasifikován jako žíravý a dráždivý pro kůži a oči a nebezpečný pro vodní prostředí dle Nařízení EP a Rady (ES) č. 1272/2008.

Při práci nejezte, nepijte a nekuřte.

Chraňte kůži a oči před kontaktem s přípravkem.

S přípravkem zacházejte opatrně. Používejte vhodný ochranný oděv a rukavice (odolné olejům), ochranné brýle (doporučen obličejový štít). 

Výrobek skladujte odděleně od potravin a mimo dosah dětí.

Doporučení

Přípravek má oxidační vlastnosti. Odbarvuje látky tím, že rozkládá organická barviva. Proto ho nelze použít pro odstranění graffiti z mořeného nebo barevně nalakovaného dřeva – graffiti i původní povrch by byly odbarvené současně. Nikdy nepoužívejte přípravek na koberce, textil atd. Mohly by dojít k jejich nechtěnému odbarvení a poškození. Před působením přípravku chraňte povrchy a předměty ze zinku, hliníku, galvanizované povrchy, měď a rostliny. Vzhledem k možným rizikům použití, vždy proveďte předběžnou zkoušku na malé části povrchu.

Důležité

Protože aplikace přípravku jsou velice početné a odlišné, ověření všech není v možnostech výrobce. Rady, které poskytujeme, mají doporučující charakter. Pokaždé je třeba volit konkrétní postup až na základě výsledků zkoušky nátěru na malé ploše povrchu, který má být ošetřen. 

Výrobce nenese odpovědnost za případné škody způsobené nevhodným použitím výrobku.

Poptávkový formulář

Zašlete nám poptávku přes náš kontaktní formulář. Vyplňte kontaktní údaje a případně vložte fotky poškozeného místa a my vám navrhneme řešení společně s cenovou kalkulací ZDARMA.

Odesláním formuláře souhlasíte se zpracováním osobních údajů.

Kontaktujte nás

+420 603 243 428

zavolejte nám Po–Pá: 8:00–16:00