GRAFITEX MS 25 Neu

GRAFITEX MS 25 Neu je viskózní, biologicky odbouratelný produkt, který byl speciálně vyvinut pro odstranění odolných starých graffiti ze všech povrchů odolných vůči rozpouštědlům.

  Vzhled: tixotropní gel

  Složení: rozpouštědla, zahušťovadla, terpeny

  SPOTŘEBA:

  Cca 100 - 400 g/m2

  Přesnou spotřebu určete provedením zkoušky na konkrétním povrchu. 

  Kanystry s obsahem 1 kg, 5 kg, 10 kg a 15 kg.

  Skladujte v pevně uzavřeném obalu na chladném, dobře větraném místě. Chraňte před přímým slunečním zářením.

  Prostředek nemá omezenou skladovatelnost.

Ceník
Obj. č. Balení Jedn. cena Cena za balení
10 223-15 15 kg 994,00 Kč 14 910,00 Kč
10 223-10 10 kg 1 017,00 Kč 10 170,00 Kč
10 223-5 5 kg 1 028,00 Kč 5 140,00 Kč
10 223-1 1 kg 1 146,00 Kč 1 146,00 Kč

 

Uvedené ceny jsou bez nákladů na přepravu a bez DPH
Stáhnout kompletní ceník v pdf

GRAFITEX MS 25 Neu je viskózní, biologicky odbouratelný produkt, který byl speciálně vyvinut pro odstranění odolných starých graffiti ze všech povrchů odolných vůči rozpouštědlům.

Hygiena a bezpečnost

Přípravek je klasifikován jako toxický pro reprodukci, nebezpečný při vdechnutí a dráždivý pro kůži dle Nařízení EP a Rady (ES) č. 1272/2008.

Při práci nejezte, nepijte a nekuřte.

Chraňte kůži a oči před kontaktem s přípravkem.

S přípravkem zacházejte opatrně. Používejte vhodný ochranný oděv a rukavice (odolné olejům), ochranné brýle (doporučen obličejový štít). 

Výrobek skladujte odděleně od potravin a mimo dosah dětí.

Doporučení

OBLASTI POUŽITÍ:

GRAFITEX MS 25 Neu má díky své viskozitě velmi dobrou přilnavost na všech svislých površích, což je velká výhoda, zejména při potřebě dlouhé doby působení při rozpouštění starých a odolných graffiti.

U povrchů PVC, akrylových a lakovaných povrchů dbejte zvýšené opatrnosti a účinek předem vyzkoušejte na malé skryté části povrchu!

Důležité

Protože aplikace přípravku jsou velice početné a odlišné, ověření všech není v možnostech výrobce. Rady, které poskytujeme, mají doporučující charakter. Pokaždé je třeba volit konkrétní postup až na základě výsledků zkoušky nátěru na malé ploše povrchu, který má být ošetřen. 

Výrobce nenese odpovědnost za případné škody způsobené nevhodným použitím výrobku.

Poptávkový formulář

Zašlete nám poptávku přes náš kontaktní formulář. Vyplňte kontaktní údaje a případně vložte fotky poškozeného místa a my vám navrhneme řešení společně s cenovou kalkulací ZDARMA.

Odesláním formuláře souhlasíte se zpracováním osobních údajů.

Kontaktujte nás

+420 603 243 428

zavolejte nám Po–Pá: 8:00–16:00