GRAFITEX MS 20 Neu

GRAFITEX MS 20 Neu lze použít na všechny povrchy odolné vůči rozpouštědlům jako jsou přírodní a umělé kameny, mramor, travertin, pískovec, žula, beton, kovy atd.

Odstraňuje všechny typy barev a grafitů.

  Vzhled: bezbarvá kapalina

  Složení:  Emulgátory, organické látky, terpeny, dispergační činidla

  SPOTŘEBA:

  Cca 100 - 400 g/m2

  Přesnou spotřebu určete provedením zkoušky na konkrétním povrchu. 

  Kanystry s obsahem 1 lt, 5 lt, 10 lt a 30 lt.

  Skladujte v pevně uzavřeném obalu na chladném, dobře větraném místě. Chraňte před přímým slunečním zářením.

  Prostředek nemá omezenou skladovatelnost

Ceník
Obj. č.BaleníJedn. cenaCena za balení
10 222-3030 lt683,00 Kč20 490,00 Kč
10 222-1010 lt701,00 Kč7 010,00 Kč
10 222-55 lt720,00 Kč3 600,00 Kč
10 222-11 lt879,00 Kč879,00 Kč
Uvedené ceny jsou bez nákladů na přepravu a bez DPH
Stáhnout kompletní ceník v pdf

GRAFITEX MS 20 Neu lze použít na všechny povrchy odolné vůči rozpouštědlům jako jsou přírodní a umělé kameny, mramor, travertin, pískovec, žula, beton, kovy atd.

Odstraňuje všechny typy barev a grafitů.

Hygiena a bezpečnost

Přípravek je klasifikován jako toxický pro reprodukci, nebezpečný při vdechnutí a dráždivý pro kůži dle Nařízení EP a Rady (ES) č. 1272/2008.

Při práci nejezte, nepijte a nekuřte.

Chraňte kůži a oči před kontaktem s přípravkem.

S přípravkem zacházejte opatrně. Používejte vhodný ochranný oděv a rukavice (odolné olejům), ochranné brýle (doporučen obličejový štít). 

Výrobek skladujte odděleně od potravin a mimo dosah dětí.

Doporučení

OBLASTI POUŽITÍ:

GRAFITEX MS 20 Neu lze použít na všechny povrchy odolné vůči rozpouštědlům jako jsou přírodní a umělé kameny, mramor, travertin, pískovec, žula, beton, kovy atd.

Odstraňuje všechny typy barev a grafitů.

Důležité

Protože aplikace přípravku jsou velice početné a odlišné, ověření všech není v možnostech výrobce. Rady, které poskytujeme, mají doporučující charakter. Pokaždé je třeba volit konkrétní postup až na základě výsledků zkoušky nátěru na malé ploše povrchu, který má být ošetřen. 

Výrobce nenese odpovědnost za případné škody způsobené nevhodným použitím výrobku.

Poptávkový formulář

Zašlete nám poptávku přes náš kontaktní formulář. Vyplňte kontaktní údaje a případně vložte fotky poškozeného místa a my vám navrhneme řešení společně s cenovou kalkulací ZDARMA.

Odesláním formuláře souhlasíte se zpracováním osobních údajů.

Kontaktujte nás

+420 603 243 428

zavolejte nám Po–Pá: 8:00–16:00