GRAFITEX MS 16

S odstraňovačem GRAFITEX MS 16 lze bez problémů odstranit graffiti z plastového obložení autobusů, metra, tramvají a vlaků. GRAFITEX MS 16 odstraní zbytky graffiti a stíny po graffiti, které zde zůstaly po nesprávném nebo neodborném odstranění graffiti. GRAFITEX MS16 vrací povrchům původní vzhled.

  Vzhled: bezbarvá kapalina

  Složení: organické látky, solubizátory 

  SPOTŘEBA:

  Cca 100 g/m2

  Přesnou spotřebu určete provedením zkoušky na konkrétním povrchu. 

  Kanystry s obsahem 1 lt, 5 lt, 10 lt a 30 lt.

  Skladujte v pevně uzavřeném obalu na chladném, dobře větraném místě. Chraňte před přímým slunečním zářením a před mrazem.

  Prostředek nemá omezenou skladovatelnost.

Ceník
Obj. č. Balení Jedn. cena  Cena za balení
10 254-30 30 lt 552,00 Kč 16 560,00 Kč
10 254-10 10 lt 575,00 Kč 5 750,00 Kč
10 254-5 5 lt 586,00 Kč 2 930,00 Kč
10 254-1 1 lt 629,00 Kč 629,00 Kč
Uvedené ceny jsou bez nákladů na přepravu a bez DPH
Stáhnout kompletní ceník v pdf

S odstraňovačem GRAFITEX MS 16 lze bez problémů odstranit graffiti z plastového obložení autobusů, metra, tramvají a vlaků. GRAFITEX MS 16 odstraní zbytky graffiti a stíny po graffiti, které zde zůstaly po nesprávném nebo neodborném odstranění graffiti. GRAFITEX MS16 vrací povrchům původní vzhled.

Hygiena a bezpečnost

Přípravek je klasifikován jako nebezpečný při vdechnutí a pro vodní prostředí dle Nařízení EP a Rady (ES) č. 1272/2008.

Při práci nejezte, nepijte a nekuřte. Chraňte kůži a oči před kontaktem s přípravkem. S přípravkem zacházejte opatrně. Používejte vhodný ochranný oděv a rukavice (odolné olejům), ochranné brýle (doporučen obličejový štít). 

Výrobek skladujte odděleně od potravin a mimo dosah dětí.

Důležité

Protože aplikace přípravku jsou velice početné a odlišné, ověření všech není v možnostech výrobce. Rady, které poskytujeme, mají doporučující charakter. Pokaždé je třeba volit konkrétní postup až na základě výsledků zkoušky nátěru na malé ploše povrchu, který má být ošetřen. 

Výrobce nenese odpovědnost za případné škody způsobené nevhodným použitím výrobku.

Poptávkový formulář

Zašlete nám poptávku přes náš kontaktní formulář. Vyplňte kontaktní údaje a případně vložte fotky poškozeného místa a my vám navrhneme řešení společně s cenovou kalkulací ZDARMA.

Odesláním formuláře souhlasíte se zpracováním osobních údajů.

Kontaktujte nás

+420 603 243 428

zavolejte nám Po–Pá: 8:00–16:00