GRAFITEX MS 1 tekutý

GRAFITEX MS 1 tekutý je ideální pro odstraňování veškerých aerosolových barev, inkoustů, fixů a zvýrazňovačů ze všech porézních povrchů.

U PVC a akrylových povrchů je nutné nejprve provést zkoušku účinku na skryté části povrchu.

Odstraňuje graffiti vč. stínů z hloubky materiálu. 

  Vzhled: bezbarvá kapalina

  Složení: Emulgátory, organické látky, terpeny, dispergátory

  SPOTŘEBA:

  V závislosti na savosti povrchu 100 - 400 g/m2.

  Přesnou spotřebu určete provedením zkoušky na konkrétním povrchu. 

  Kanystr 1 lt, 5 lt, 10 lt a 30 lt.

  Skladujte v pevně uzavřeném obalu na chladném, dobře větraném místě. Chraňte před přímým slunečním zářením. Nádoby chraňte před mrazem a před teplotami nad +30 °C.

  Prostředek nemá omezenou skladovatelnost.

Ceník
Obj. č.BaleníJedn. cenaCena za balení
12 523-3030 lt671,00 Kč20 130,00 Kč
12 523-1010 lt690,00 Kč6 900,00 Kč
12 523-55 lt708,00 Kč3 540,00 Kč
12 523-11 lt867,00 Kč867,00 Kč
Uvedené ceny jsou bez nákladů na přepravu a bez DPH
Stáhnout kompletní ceník v pdf

GRAFITEX MS 1 tekutý je ideální pro odstraňování veškerých aerosolových barev, inkoustů, fixů a zvýrazňovačů ze všech porézních povrchů.

U PVC a akrylových povrchů je nutné nejprve provést zkoušku účinku na skryté části povrchu.

Odstraňuje graffiti vč. stínů z hloubky materiálu. 

Hygiena a bezpečnost

Přípravek je klasifikován Toxický pro reprodukci – kat. 1B a senzibilizující kůži dle Nařízení EP a Rady (ES) č. 1272/2008.

Při práci nejezte, nepijte a nekuřte. Zajistěte dobré větrání. Nevdechujte výpary. 

Chraňte kůži a oči před kontaktem s přípravkem.

S přípravkem zacházejte opatrně. Používejte vhodný ochranný oděv a rukavice (odolné olejům), ochranné brýle (doporučen obličejový štít). Výrobek skladujte odděleně od potravin a mimo dosah dětí.

Doporučení

OBLASTI POUŽITÍ:

GRAFITEX MS 1 tekutý lze použít na všechny povrchy odolné vůči rozpouštědlům, jako jsou přírodní a umělé kameny. Odstraňuje všechny typy barev a grafitů z mramoru, travertinu, pískovce, žuly, betonu atd. 

Důležité

Protože aplikace přípravku jsou velice početné a odlišné, ověření všech není v možnostech výrobce. Rady, které poskytujeme, mají doporučující charakter. Pokaždé je třeba volit konkrétní postup až na základě výsledků zkoušky nátěru na malé ploše povrchu, který má být ošetřen. 

Výrobce nenese odpovědnost za případné škody způsobené nevhodným použitím výrobku.

Poptávkový formulář

Zašlete nám poptávku přes náš kontaktní formulář. Vyplňte kontaktní údaje a případně vložte fotky poškozeného místa a my vám navrhneme řešení společně s cenovou kalkulací ZDARMA.

Odesláním formuláře souhlasíte se zpracováním osobních údajů.

Kontaktujte nás

+420 603 243 428

zavolejte nám Po–Pá: 8:00–16:00