SILIKON-EX

SILIKON-EX je určen pro odstranění silikonu ze skleněných výplní oken a dveří, z hliníku, ze dřeva, z keramiky atd.

Speciální rozpouštědlo pro odstraňování silikonové pryskyřice.

Nepoužívejte na laky automobilů!

  vzhled: transparentní kapalina 

  hustota: cca 0,87 g/cm3 při 20 °C. 

  složení: silikonový olej, povrchově aktivní látky, speciální rozpouštědla, emulgátory

  bod vzplanutí:  +4 °C

  SPOTŘEBA: podle stupně znečištění

  V kanystrech s obsahem 1 lt, 5 lt, 10 lt a 30 lt

  Skladujte v pevně uzavřených originálních obalech v dobře větraných prostorách při teplotách od 0 °C do +30°C. Chraňte před přímým slunečním zářením a před mrazem. Výrobek nemá omezenou dobu skladování.

Ceník
Obj. č.BaleníJedn. cenaCena za balení
10 220-3030 lt367,00 Kč11 010,00 Kč
10 220-1010 lt386,00 Kč3 860,00 Kč
10 220-55 lt405,00 Kč2 025,00 Kč
10 220-11 lt539,00 Kč539,00 Kč
Uvedené ceny jsou bez nákladů na přepravu a bez DPH
Stáhnout kompletní ceník v pdf

SILIKON-EX je určen pro odstranění silikonu ze skleněných výplní oken a dveří, z hliníku, ze dřeva, z keramiky atd.

Speciální rozpouštědlo pro odstraňování silikonové pryskyřice.

Nepoužívejte na laky automobilů!

Hygiena a bezpečnost

Přípravek je klasifikován jako hořlavý, akutně toxický při vdechování a dráždivý pro kůži dle Nařízení EP a Rady (ES) č. 1272/2008.

Při práci nejezte, nepijte a nekuřte.

Chraňte kůži a oči před kontaktem s přípravkem.

S přípravkem zacházejte opatrně. Používejte vhodný ochranný oděv a rukavice (odolné olejům), ochranné brýle (doporučen obličejový štít). Výrobek skladujte odděleně od potravin a mimo dosah dětí.

Více informací naleznete v bezpečnostním listu.

Důležité

Protože aplikace přípravku jsou velice početné a odlišné, ověření všech není v možnostech výrobce. Rady, které poskytujeme, mají doporučující charakter. Pokaždé je třeba volit konkrétní postup až na základě výsledků zkoušky.

Výrobce nenese odpovědnost za případné škody způsobené nevhodným použitím výrobku.

Poptávkový formulář

Zašlete nám poptávku přes náš kontaktní formulář. Vyplňte kontaktní údaje a případně vložte fotky poškozeného místa a my vám navrhneme řešení společně s cenovou kalkulací ZDARMA.

Odesláním formuláře souhlasíte se zpracováním osobních údajů.

Kontaktujte nás

+420 603 243 428

zavolejte nám Po–Pá: 8:00–16:00