SALPETER STOP

SALPETER STOP je kyselý žíravý přípravek pro bezproblémové odstraňování solných výkvětů ze všech kyselinám odolných povrchů.

SALPETER STOP rozpouští a ničí usazeniny solí, houby a solné výkvěty. 

Solné výkvěty jsou způsobeny transportem látek a sloučenin vlhkosti k povrchu.Před provedení sanace solných výkvětů je nutné odstranit příčiny vzlínání vlhkosti ve zdivu a snížit přísun vlhkosti do zdiva při dešti.

Provedením výše uvedených opatření lze tvorbu solných výkvětů v budoucnosti takřka zastavit. 

Určen pro minerální materiály odolné vůči kyselinám, zdivo a omítku.

    vzhled: bazbarvá kapalina – pH  méně než 1

    složeníminerální kyseliny

    SPOTŘEBA: 100 – 400 g/m2 podle stupně znečištění

    V kanystrech s obsahem 1 kg, 5 kg, 11 kg a 33 kg.

    Skladujte v pevně uzavřených originálních obalech v dobře větraných prostorách. Chraňte před přímým slunečním zářením a před mrazem. Výrobek nemá omezenou dobu skladování.

Ceník
Obj. č. Balení Jedn. cena Cena za balení
10 034-33 33 kg 420,00 Kč 13 860,00 Kč
10 034-11 11 kg 440,00 Kč 4 840,00 Kč
10 034-5 5 kg 451,00 Kč 2 255,00 Kč
10 034-1 1 kg 558,00 Kč 558,00 Kč
Uvedené ceny jsou bez nákladů na přepravu a bez DPH
Stáhnout kompletní ceník v pdf

SALPETER STOP je kyselý žíravý přípravek pro bezproblémové odstraňování solných výkvětů ze všech kyselinám odolných povrchů.

SALPETER STOP rozpouští a ničí usazeniny solí, houby a solné výkvěty. 

Solné výkvěty jsou způsobeny transportem látek a sloučenin vlhkosti k povrchu.Před provedení sanace solných výkvětů je nutné odstranit příčiny vzlínání vlhkosti ve zdivu a snížit přísun vlhkosti do zdiva při dešti.

Provedením výše uvedených opatření lze tvorbu solných výkvětů v budoucnosti takřka zastavit. 

Určen pro minerální materiály odolné vůči kyselinám, zdivo a omítku.

Hygiena a bezpečnost

Přípravek je klasifikován jako zdraví škodlivý při vdechování a žíravý pro kůži a oči dle Nařízení EP a Rady (ES) č. 1272/2008.

Při práci nejezte, nepijte a nekuřte. Zajistěte dobré větrání.

Chraňte kůži a oči před kontaktem s přípravkem.

S přípravkem zacházejte opatrně. Používejte vhodný ochranný oděv a rukavice (odolné olejům), ochranné brýle (doporučen obličejový štít). Výrobek skladujte odděleně od potravin a mimo dosah dětí.

Více informací naleznete v bezpečnostním listu.

Důležité

Protože aplikace přípravku jsou velice početné a odlišné, ověření všech není v možnostech výrobce. Rady, které poskytujeme, mají doporučující charakter. Pokaždé je třeba volit konkrétní postup až na základě výsledků zkoušky nátěru na malé ploše povrchu, který má být ošetřen. 

Výrobce nenese odpovědnost za případné škody způsobené nevhodným použitím výrobku.

Poptávkový formulář

Zašlete nám poptávku přes náš kontaktní formulář. Vyplňte kontaktní údaje a případně vložte fotky poškozeného místa a my vám navrhneme řešení společně s cenovou kalkulací ZDARMA.

Odesláním formuláře souhlasíte se zpracováním osobních údajů.

Kontaktujte nás

+420 603 243 428

zavolejte nám Po–Pá: 8:00–16:00