PRO 14

PRO 14 je biologicky odbouratelný produkt.

Odstraňuje i několik vrstev barev, laků a lazur z téměř všech povrchů během jediné operace.

PRO 14 nevyvíjí výpary, ani nepříjemné pachy.

Rozkládá všechny typy laků a lazur na ochranu dřeva.

PRO 14 je vysoce alkalický produkt.

Savé povrchy by měly být po ošetření neutralizovány roztokem NEUTRAL S.

  vzhled: nažloutlá viskózní kapalina – pH 14

  hustota: cca 1,2 – 1,25 g/cm3 při 20°C 

  složení: Hydroxid sodný, alkoholy, neionogenní

  povrchově aktivní látky, biologická zahušťovadla a barviva

  biologická odbouratelnost: z více než 95 %

  SPOTŘEBA: 100 – 350 g/m2 podle druhu a tloušťky vrstvy nátěru

  V kanystrech s obsahem 1 kg, 5 kg, 12 kg a 20 kg

  Skladujte v pevně uzavřených originálních obalech v dobře větraných prostorách. Chraňte před přímým slunečním zářením a před mrazem. Výrobek nemá omezenou dobu skladování.

Ceník
Obj. č.BaleníJedn. cenaCena za balení
10 221-2020 kg297,00 Kč5 940,00 Kč
10 221-1212 kg322,00 Kč3 864,00 Kč
10 221-55 kg334,00 Kč1 670,00 Kč
10 221-11 kg464,00 Kč464,00 Kč
Uvedené ceny jsou bez nákladů na přepravu a bez DPH
Stáhnout kompletní ceník v pdf

PRO 14 je biologicky odbouratelný produkt.

Odstraňuje i několik vrstev barev, laků a lazur z téměř všech povrchů během jediné operace.

PRO 14 nevyvíjí výpary, ani nepříjemné pachy.

Rozkládá všechny typy laků a lazur na ochranu dřeva.

PRO 14 je vysoce alkalický produkt.

Savé povrchy by měly být po ošetření neutralizovány roztokem NEUTRAL S.

Hygiena a bezpečnost

Přípravek je klasifikován jako žíravý pro kůži a oči dle Nařízení EP a Rady (ES) č. 1907/2006.

PRO 14 je silně zásaditý!

Při práci nejezte, nepijte a nekuřte.

Chraňte kůži a oči před kontaktem s přípravkem.

S přípravkem zacházejte opatrně. Používejte vhodný ochranný oděv a rukavice (odolné olejům), ochranné brýle (doporučen obličejový štít). Výrobek skladujte odděleně od potravin a mimo dosah dětí.

Více informací naleznete v bezpečnostním listu.

Důležité

Protože aplikace přípravku jsou velice početné a odlišné, ověření všech není v možnostech výrobce. Rady, které poskytujeme, mají doporučující charakter. Pokaždé je třeba volit konkrétní postup až na základě výsledků zkoušky nátěru na malé ploše povrchu, který má být ošetřen. 

Výrobce nenese odpovědnost za případné škody způsobené nevhodným použitím výrobku.

Poptávkový formulář

Zašlete nám poptávku přes náš kontaktní formulář. Vyplňte kontaktní údaje a případně vložte fotky poškozeného místa a my vám navrhneme řešení společně s cenovou kalkulací ZDARMA.

Odesláním formuláře souhlasíte se zpracováním osobních údajů.

Kontaktujte nás

+420 603 243 428

zavolejte nám Po–Pá: 8:00–16:00