PR EMULGÁTOR OLEJE

PR EMULGÁTOR OLEJE je speciální produkt pro snadné odstranění skvrn od oleje, dehtu a mastnoty z kamenných podlah, omítek, betonu a cementových potěrů.

S pomocí PR EMULGÁTOR OLEJE mohou být olejové a mastné skvrny snadno emulgovány z podkladu a poté odstraněny pomocí vysokotlakého čističe.

Prostředek je určen pro veškeré povrchy odolné rozpouštědlům.

  vzhled: transparentní kapalina

  bod vzplanutí: +30°C

  hustota: cca 0,871 g/cm3 při 20°C 

  Složení: tenzidy, speciální rozpouštědla, emulgátory

  SPOTŘEBA: cca 100 až 400 g/m2 podle savosti podkladu

  V kanystrech s obsahem 1 lt, 5 lt, 10 lt a 30 lt.

  Skladujte v pevně uzavřených originálních obalech při teplotách od 0°C do +30°C. Chraňte před mrazem a před přímým slunečním zářením. Výrobek nemá omezenou dobu skladování.

Ceník
Obj. č. Balení Jedn. cena Cena za balení
10 231-30 30 lt 425,00 Kč 12 750,00 Kč
10 231-10 10 lt 451,00 Kč 4 510,00 Kč
10 231-5 5 lt 461,00 Kč 2 305,00 Kč
10 231-1 1 lt 505,00 Kč 505,00 Kč
Uvedené ceny jsou bez nákladů na přepravu a bez DPH
Stáhnout kompletní ceník v pdf

PR EMULGÁTOR OLEJE je speciální produkt pro snadné odstranění skvrn od oleje, dehtu a mastnoty z kamenných podlah, omítek, betonu a cementových potěrů.

S pomocí PR EMULGÁTOR OLEJE mohou být olejové a mastné skvrny snadno emulgovány z podkladu a poté odstraněny pomocí vysokotlakého čističe.

Prostředek je určen pro veškeré povrchy odolné rozpouštědlům.

Hygiena a bezpečnost

Přípravek je klasifikován jako hořlavý, nebezpečný při vdechnutí a akutně toxický při vdechnutí a styku s kůží dle Nařízení EP a Rady (ES) č. 1272/2008.

Při práci nejezte, nepijte a nekuřte. Zajistěte dobré větrání. Chraňte kůži a oči před kontaktem s přípravkem.

S přípravkem zacházejte opatrně. Používejte vhodný ochranný oděv a rukavice (odolné olejům), ochranné brýle (doporučen obličejový štít). Výrobek skladujte odděleně od potravin a mimo dosah dětí.

Více informací naleznete v bezpečnostním listu.

Důležité

Protože aplikace přípravku jsou velice početné a odlišné, ověření všech není v možnostech výrobce. Rady, které poskytujeme, mají doporučující charakter. Pokaždé je třeba volit konkrétní postup až na základě výsledků zkoušky nátěru na malé ploše povrchu, který má být ošetřen. 

Výrobce nenese odpovědnost za případné škody způsobené nevhodným použitím výrobku.

Poptávkový formulář

Zašlete nám poptávku přes náš kontaktní formulář. Vyplňte kontaktní údaje a případně vložte fotky poškozeného místa a my vám navrhneme řešení společně s cenovou kalkulací ZDARMA.

Odesláním formuláře souhlasíte se zpracováním osobních údajů.

Kontaktujte nás

+420 603 243 428

zavolejte nám Po–Pá: 8:00–16:00