MS SPECIAL PR

MS SPECIAL PR odstraňuje dehet, bitumen, ztvrdlý tuk, základní nátěry na bázi asfaltu a dehtu a rozpouští barvy a laky.

MS SPECIAL PR nenarušuje sklo, kov, ani eloxovaný hliník.

MS SPECIAL PR uvolňuje ztvrdlé štětce, takže je lze následně vodou zbavit všech zbytků barev a laků.

  vzhled: transparentní kapalina 

  bod vzplanutí:  +30°C

  hustota: 0,871 g/cm3

   

  SPOTŘEBA:

  100 - 400 g/m2 podle stupně znečištění (přesnou spotřebu určete provedením zkoušky na konkrétním povrchu)

  V kanystrech s obsahem 1 lt, 5 lt, 10 lt a 30 lt

  Skladujte v pevně uzavřených originálních obalech v dobře větraných prostorách. Chraňte před přímým slunečním zářením a před mrazem. Výrobek nemá mezenou dobu skladování.

Ceník
Obj. č. Balení Jedn. cena Cena za balení
10 029-30 30 lt 420,00 Kč 12 600,00 Kč
10 029-10 10 lt 446,00 Kč 4 460,00 Kč
10 029-5 5 lt 456,00 Kč 2 280,00 Kč
10 029-1 1 lt 500,00 Kč 500,00 Kč
Uvedené ceny jsou bez nákladů na přepravu a bez DPH
Stáhnout kompletní ceník v pdf

MS SPECIAL PR odstraňuje dehet, bitumen, ztvrdlý tuk, základní nátěry na bázi asfaltu a dehtu a rozpouští barvy a laky.

MS SPECIAL PR nenarušuje sklo, kov, ani eloxovaný hliník.

MS SPECIAL PR uvolňuje ztvrdlé štětce, takže je lze následně vodou zbavit všech zbytků barev a laků.

Hygiena a bezpečnost

Přípravek je klasifikován jako hořlavý, nebezpečný při vdechnutí a akutně toxický při vdechnutí a styku s kůží dle Nařízení EP a Rady (ES) č. 1272/2008.

Při práci nejezte, nepijte a nekuřte. Zajistěte dobré větrání.

Chraňte kůži a oči před kontaktem s přípravkem.

S přípravkem zacházejte opatrně. Používejte vhodný ochranný oděv a rukavice (odolné olejům), ochranné brýle (doporučen obličejový štít). Výrobek skladujte odděleně od potravin a mimo dosah dětí.

Více informací naleznete v bezpečnostním listu.

Důležité

Protože aplikace přípravku jsou velice početné a odlišné, ověření všech není v možnostech výrobce. Rady, které poskytujeme, mají doporučující charakter. Pokaždé je třeba volit konkrétní postup až na základě výsledků zkoušky nátěru na malé ploše povrchu, který má být ošetřen. 

Výrobce nenese odpovědnost za případné škody způsobené nevhodným použitím výrobku.

Poptávkový formulář

Zašlete nám poptávku přes náš kontaktní formulář. Vyplňte kontaktní údaje a případně vložte fotky poškozeného místa a my vám navrhneme řešení společně s cenovou kalkulací ZDARMA.

Odesláním formuláře souhlasíte se zpracováním osobních údajů.

Kontaktujte nás

+420 603 243 428

zavolejte nám Po–Pá: 8:00–16:00