MS FIXLOESER

MS FIXLOESER odstraňuje dehet, asfalt a základní nátěry na této bázi  ze střech a fasád, asfaltovacích strojů a zařízení. 

MS FIXLOESER neatakuje kovy, eloxovaný hliník, ani  sklo.

Rozpuštěný dehet, asfalt nebo podobné lze snadno odstranit vysokotlakým čisícím zařízením (wap). MS FIXLOESER lze použít na všechny povrchy odolné vůči působení rozpouštědel.

    vzhled: světle žlutá kapalina 

    složení: Aromatické uhlovodíky, solubilizátory, emulgátory

    SPOTŘEBA: 100 - 400 g/m2 podle stupně znečištění (přesnou spotřebu určete provedením zkoušky na konkrétním povrchu)

    V kanystrech s obsahem 1 lt, 5 lt, 10 lt a 30 lt.

    Skladujte v pevně uzavřených originálních obalech v dobře větraných prostorách. Chraňte před přímým slunečním zářením a před mrazem. Výrobek nemá mezenou dobu skladování.

Ceník
Obj. č. Balení Jedn. cena Cena za balení
10 030-30 30 lt 430,00 Kč 12 900,00 Kč
10 030-10 10 lt 456,00 Kč 4 560,00 Kč
10 030-5 5 lt 466,00 Kč 2 330,00 Kč
10 030-1 1 lt 510,00 Kč 510,00 Kč

 

 

Uvedené ceny jsou bez nákladů na přepravu a bez DPH
Stáhnout kompletní ceník v pdf

MS FIXLOESER odstraňuje dehet, asfalt a základní nátěry na této bázi  ze střech a fasád, asfaltovacích strojů a zařízení. 

MS FIXLOESER neatakuje kovy, eloxovaný hliník, ani  sklo.

Rozpuštěný dehet, asfalt nebo podobné lze snadno odstranit vysokotlakým čisícím zařízením (wap). MS FIXLOESER lze použít na všechny povrchy odolné vůči působení rozpouštědel.

Hygiena a bezpečnost

Přípravek je klasifikován jako hořlavý, nebezpečný při vdechnutí a dráždivý pro oči dle Nařízení EP a Rady (ES) č. 1272/2008.

Při práci nejezte, nepijte a nekuřte.

Chraňte kůži a oči před kontaktem s přípravkem.

S přípravkem zacházejte opatrně. Používejte vhodný ochranný oděv a rukavice (odolné olejům), ochranné brýle (doporučen obličejový štít). Výrobek skladujte odděleně od potravin a mimo dosah dětí.

Více informací naleznete v bezpečnostním listu.

Doporučení

Protože aplikace přípravku jsou velice početné a odlišné, ověření všech není v možnostech výrobce. Rady, které poskytujeme, mají doporučující charakter. Pokaždé je třeba volit konkrétní postup až na základě výsledků zkoušky nátěru na malé ploše povrchu, který má být ošetřen.

Výrobce nenese odpovědnost za případné škody způsobené nevhodným použitím výrobku.

Poptávkový formulář

Zašlete nám poptávku přes náš kontaktní formulář. Vyplňte kontaktní údaje a případně vložte fotky poškozeného místa a my vám navrhneme řešení společně s cenovou kalkulací ZDARMA.

Odesláním formuláře souhlasíte se zpracováním osobních údajů.

Kontaktujte nás

+420 603 243 428

zavolejte nám Po–Pá: 8:00–16:00