KALKLOESER SPECIAL

KALKLOESER SPECIAL snadno rozpouští vodní a kotelní kámen a vápenné usazeniny ve vysokotlakých parních zařízeních, průtokových ohřívačích, v topných systémech, bojlerech na horkou vodu atd.

KALKLOESER SPECIAL neatakuje hliník, sklo, gumu a plasty.

  vzhled: transparentní kapalina – pH 2 

  hustota: cca 1,063 g/cm3 při 20°C. 

  složení: organické kyseliny 

  SPOTŘEBA: 100 – 1000 ml a více v závislosti na stupni zavápnění a velikosti zařízení

  V kanystrech s obsahem 1 kg, 5 kg, 11 kg a 33 kg.

  Skladujte v pevně uzavřených originálních obalech v dobře větraných prostorách. Chraňte před přímým slunečním zářením a před mrazem. Výrobek nemá omezenou dobu skladování.

Ceník
Obj. č. Balení Jedn. cena Cena za balení
10 044-33 33 kg 308,00 Kč 10 164,00 Kč
10 044-11 11 kg 329,00 Kč 3 619,00 Kč
10 044-5 5 kg 339,00 Kč 1 695,00 Kč
10 044-1 1 kg 392,00 Kč 392,00 Kč

 

Uvedené ceny jsou bez nákladů na přepravu a bez DPH
Stáhnout kompletní ceník v pdf

KALKLOESER SPECIAL snadno rozpouští vodní a kotelní kámen a vápenné usazeniny ve vysokotlakých parních zařízeních, průtokových ohřívačích, v topných systémech, bojlerech na horkou vodu atd.

KALKLOESER SPECIAL neatakuje hliník, sklo, gumu a plasty.

Hygiena a bezpečnost

Přípravek je klasifikován jako toxický při požití a vdechování a žíravý pro kůži a oči dle Nařízení EP a Rady (ES) č. 1272/2008.

Při práci nejezte, nepijte a nekuřte.

Chraňte kůži a oči před kontaktem s přípravkem.

S přípravkem zacházejte opatrně. Používejte vhodný ochranný oděv a rukavice (odolné olejům), ochranné brýle (doporučen obličejový štít). Výrobek skladujte odděleně od potravin a mimo dosah dětí.

Více informací naleznete v bezpečnostním listu.

Důležité

Protože aplikace přípravku jsou velice početné a odlišné, ověření všech není v možnostech výrobce. Rady, které poskytujeme, mají doporučující charakter. Pokaždé je třeba volit konkrétní postup až na základě výsledků zkoušky nátěru na malé ploše povrchu, který má být ošetřen. 

Výrobce nenese odpovědnost za případné škody způsobené nevhodným použitím výrobku.

Poptávkový formulář

Zašlete nám poptávku přes náš kontaktní formulář. Vyplňte kontaktní údaje a případně vložte fotky poškozeného místa a my vám navrhneme řešení společně s cenovou kalkulací ZDARMA.

Odesláním formuláře souhlasíte se zpracováním osobních údajů.

Kontaktujte nás

+420 603 243 428

zavolejte nám Po–Pá: 8:00–16:00