NATRON

img-none

NATRON je zpevňující látka pro savé, minerální a také alkalické povrchy, jako např. beton a vápeno-pískovec, přírodní kámen a cihla, stejně jako pro minerální barvy a omítky.

  Složení: křemičitan sodný

  SPOTŘEBA:

  V závislosti na savosti povrchu.

  Přesnou spotřebu určete provedením zkoušky na konkrétním povrchu. 

  Kanystr 1l, 5l, 10l a 30l

  Skladujte v pevně uzavřeném obalu na chladném, dobře větraném místě. Chraňte před přímým slunečním zářením a mrazem. Nádoby chraňte před mrazem a před teplotami 

  nad +30°C.

  Skladovatelnost nejméně 12 měsíců od data výroby. Překročení této hranice nutně neznamená, že zboží je nepoužitelné, je třeba však před aplikaci provést zkoušku účinnosti.

Ceník
Obj. č.BaleníJedn. cenaCena za balení
40 404-3030 lt126,00 Kč3 870,00 Kč
40 404-1010 lt157,00 Kč1 570,00 Kč
40 404-55 lt170,00 Kč850,00 Kč
40 404-11 lt258,00 Kč258,00 Kč
Uvedené ceny jsou bez nákladů na přepravu a bez DPH
Stáhnout kompletní ceník v pdf

NATRON je zpevňující látka pro savé, minerální a také alkalické povrchy, jako např. beton a vápeno-pískovec, přírodní kámen a cihla, stejně jako pro minerální barvy a omítky.

Hygiena a bezpečnost

Přípravek je klasifikován jako žíravý pro kůži a oči dle Nařízení EP a Rady (ES) č. 1272/2008.

Při práci nejezte, nepijte a nekuřte.

Chraňte kůži a oči před kontaktem s přípravkem.

S přípravkem zacházejte opatrně. Používejte vhodný ochranný oděv a rukavice (odolné olejům), ochranné brýle (doporučen obličejový štít). 

Výrobek skladujte odděleně od potravin a mimo dosah dětí.

Důležité

Protože aplikace přípravku jsou velice početné a odlišné, ověření všech není v možnostech výrobce. Rady, které poskytujeme, mají doporučující charakter. Pokaždé je třeba volit konkrétní postup až na základě výsledků zkoušky nátěru na malé ploše povrchu, který má být ošetřen. 

Výrobce nenese odpovědnost za případné škody způsobené nevhodným použitím výrobku.

Poptávkový formulář

Zašlete nám poptávku přes náš kontaktní formulář. Vyplňte kontaktní údaje a případně vložte fotky poškozeného místa a my vám navrhneme řešení společně s cenovou kalkulací ZDARMA.

Odesláním formuláře souhlasíte se zpracováním osobních údajů.

Kontaktujte nás

+420 603 243 428

zavolejte nám Po–Pá: 8:00–16:00