V1 PROTECT

img-none

V1 PROTECT použít v případě slabého znečištění bez předchozího čištění povrchu.

Produkt chrání a čistí v jednom pracovním kroku a po ošetření tvoří vodoodpudivý film s vysokou odolností proti otěru, který chrání před opětovným znečištěním a usnadňuje následné udržování povrchů.  Má hedvábný lesk.  

  Složení: Solubilizátory, silikonové oleje, biologické vosky

  Vzhled: kapalina

  SPOTŘEBA:

  V závislosti na savosti povrchu 20 - 250 g/m2. Přesnou spotřebu určete provedením zkoušky na konkrétním povrchu. 

  Kanystr 1 lt, 5 lt, 10 lt a 30 lt

  Skladujte v pevně uzavřeném obalu na chladném, dobře větraném místě. Chraňte před přímým slunečním zářením. Nádoby chraňte před mrazem a před teplotami nad +30°C.

  Výrobek nemá omezenou skladovatelnost.

Ceník
Obj. č.BaleníJedn. cenaCena za balení
40 070-3030 lt369,00 Kč11 070,00 Kč
40 070-1010 lt388,00 Kč3 880,00 Kč
40 070-55 lt407,00 Kč2 035,00 Kč
40 070-11 lt542,00 Kč542,00 Kč
Uvedené ceny jsou bez nákladů na přepravu a bez DPH
Stáhnout kompletní ceník v pdf

V1 PROTECT použít v případě slabého znečištění bez předchozího čištění povrchu.

Produkt chrání a čistí v jednom pracovním kroku a po ošetření tvoří vodoodpudivý film s vysokou odolností proti otěru, který chrání před opětovným znečištěním a usnadňuje následné udržování povrchů.  Má hedvábný lesk.  

Hygiena a bezpečnost

Přípravek je klasifikován jako nebezpečný při vdechnutí dle Nařízení EP a Rady (ES) č. 1272/2008.

Při práci nejezte, nepijte a nekuřte. Zajistěte dobré větrání. Nevdechujte výpary. 

Chraňte kůži a oči před kontaktem s přípravkem.

S přípravkem zacházejte opatrně. Používejte vhodný ochranný oděv a rukavice (odolné olejům), ochranné brýle (doporučen obličejový štít). Výrobek skladujte odděleně od potravin a mimo dosah dětí.

Doporučení

OBLASTI POUŽITÍ:

Všechny povrchy odolné vůči rozpouštědlům.

Důležité

Protože aplikace přípravku jsou velice početné a odlišné, ověření všech není v možnostech výrobce. Rady, které poskytujeme, mají doporučující charakter. Pokaždé je třeba volit konkrétní postup až na základě výsledků zkoušky nátěru na malé ploše povrchu, který má být ošetřen. 

Výrobce nenese odpovědnost za případné škody způsobené nevhodným použitím výrobku.

Poptávkový formulář

Zašlete nám poptávku přes náš kontaktní formulář. Vyplňte kontaktní údaje a případně vložte fotky poškozeného místa a my vám navrhneme řešení společně s cenovou kalkulací ZDARMA.

Odesláním formuláře souhlasíte se zpracováním osobních údajů.

Kontaktujte nás

+420 603 243 428

zavolejte nám Po–Pá: 8:00–16:00