NANO - Konc SMK

img-none

NANO - Konc SMK je mikroemulzní koncentrát ředitelný vodou a přitom tvořící mikroemulzí, bez obsahu rozpouštědel, na bázi silan / siloxanu.

NANO - Konc SMK je ve vodě ředitelné formě vysoce kvalitní univerzální hydrofobizační prostředek pro minerály povrchy a také alkalické povrchy.

  Složení: Alkylalkoxysilan, siloxanová emulze

  SPOTŘEBA:

  V závislosti na savosti povrchu cca 500 až 800 g / m2. Přesnou spotřebu určete provedením zkoušky na konkrétním povrchu. 

  Kanystr 1l, 5l, 10l a 30l

  Skladujte v pevně uzavřeném obalu na chladném, dobře větraném místě. Chraňte před přímým slunečním zářením. Nádoby chraňte před mrazem a před teplotami nad +30°C.

  Skladovatelnost nejméně 6 měsíců od data výroby. Překročení této hranice nutně neznamená, že zboží je nepoužitelné, je třeba však před aplikaci provést zkoušku účinnosti.

Ceník
Ob. č. Balení Jedn. cena  Cena za balení
10 088-30 30 lt 1 597,00 Kč 47 910,00 Kč
10 088-10 10 lt 1 623,00 Kč 16 230,00 Kč
10 088-5 5 lt 1 634,00 Kč 8 170,00 Kč
10 088-1 1 lt 1 665,00 Kč 1 665,00 Kč

 

 

Uvedené ceny jsou bez nákladů na přepravu a bez DPH
Stáhnout kompletní ceník v pdf

NANO - Konc SMK je mikroemulzní koncentrát ředitelný vodou a přitom tvořící mikroemulzí, bez obsahu rozpouštědel, na bázi silan / siloxanu.

NANO - Konc SMK je ve vodě ředitelné formě vysoce kvalitní univerzální hydrofobizační prostředek pro minerály povrchy a také alkalické povrchy.

Hygiena a bezpečnost

 

Zajistěte dobré větrání. Používejte předepsané ochranné oděvy, brýle a rukavice. Při práci nejezte, nepijte ani nekuřte. 

Výrobek skladujte odděleně od potravin a mimo dosah dětí.

Doporučení

OBLASTI POUŽITÍ:

NANO-Konc SMK je vysoce kvalitní hydrofobizační prostředek pro všechny savé minerální i alkalické povrchy, jako např. beton a vápeno-pískovec, přírodní kámen a cihla, jakož i pro minerální barvy a omítky.

Důležité

Protože aplikace přípravku jsou velice početné a odlišné, ověření všech není v možnostech výrobce. Rady, které poskytujeme, mají doporučující charakter. Pokaždé je třeba volit konkrétní postup až na základě výsledků zkoušky nátěru na malé ploše povrchu, který má být ošetřen. 

Výrobce nenese odpovědnost za případné škody způsobené nevhodným použitím výrobku.

Poptávkový formulář

Zašlete nám poptávku přes náš kontaktní formulář. Vyplňte kontaktní údaje a případně vložte fotky poškozeného místa a my vám navrhneme řešení společně s cenovou kalkulací ZDARMA.

Odesláním formuláře souhlasíte se zpracováním osobních údajů.

Kontaktujte nás

+420 603 243 428

zavolejte nám Po–Pá: 8:00–16:00