HYDROMIC

img-none

HYDROMIC je vodou ředitelný a přitom mikroemulzní koncentrát bez rozpouštědel na bázi silan / siloxanu.

HYDROMIC je ve zředěné formě vysoce kvalitní univerzální vodoodpudivý a základní nátěr pro minerální i alkalické materiály. 

  Složení:  koncentrát siloxanu ve vodné fázi

  Snadno rozpustný ve vodě, stačí lehce promíchat

  Obsah silan/siloxanu: 100%

  Vzhled: čirá kapalina

  Hustota při +25°C:  0,95 g/cm3

  Bod vzplanutí:  +25°C

  SPOTŘEBA:

  V závislosti na savosti povrchu cca 800 až 1300 g / m2. Přesnou spotřebu určete provedením zkoušky na konkrétním povrchu. 

  Kanystr  1l, 5l, 10l a 30l

  Skladujte v pevně uzavřeném obalu na chladném, dobře větraném místě. Chraňte před přímým slunečním zářením. Nádoby chraňte před mrazem a před teplotami nad +30°C.

  Skladovatelnost nejméně 12 měsíců od data výroby. Překročení této hranice nutně neznamená, že zboží je nepoužitelné, je třeba však před aplikaci provést zkoušku účinnosti.

Ceník
Obj. č. Balení Jedn. cena Cena za balení
10 097-30 30 lt 1 895,00 Kč 56 850,00 Kč
10 097-10 10 lt 1 921,00 Kč 19 210,00 Kč
10 097-5 5 lt 1 932,00 Kč 9 660,00 Kč
10 097-1 1 lt 1 975,00 Kč  1 975,00 Kč
Uvedené ceny jsou bez nákladů na přepravu a bez DPH
Stáhnout kompletní ceník v pdf

HYDROMIC je vodou ředitelný a přitom mikroemulzní koncentrát bez rozpouštědel na bázi silan / siloxanu.

HYDROMIC je ve zředěné formě vysoce kvalitní univerzální vodoodpudivý a základní nátěr pro minerální i alkalické materiály. 

Hygiena a bezpečnost

Zajistěte dobré větrání. Používejte předepsané ochranné oděvy, brýle a rukavice. Při práci nejezte, nepijte ani nekuřte. 

Výrobek skladujte odděleně od potravin a mimo dosah dětí.

Doporučení

OBLASTI POUŽITÍ:

HYDROMIC je ve zředěné formě určen pro savé, minerální a také alkalické povrchy, jako je např. beton, pískovec, přírodní kámen a cihla, jakož i pro minerální barvy a omítky.

HYDROMIC je také vhodný jako základní nátěr pro disperzní barvy a omítky, barvy a omítky na bázi silikonové pryskyřice, betonové potěry a pro následnou hydrofobizaci tvárnic a stavebních výrobků z hlíny, pórobetonu, vápenopískových cihel, vláknitého cementu a minerálních vláken.

Důležité

Protože aplikace přípravku jsou velice početné a odlišné, ověření všech není v možnostech výrobce. Rady, které poskytujeme, mají doporučující charakter. Pokaždé je třeba volit konkrétní postup až na základě výsledků zkoušky nátěru na malé ploše povrchu, který má být ošetřen. 

Výrobce nenese odpovědnost za případné škody způsobené nevhodným použitím výrobku.

Poptávkový formulář

Zašlete nám poptávku přes náš kontaktní formulář. Vyplňte kontaktní údaje a případně vložte fotky poškozeného místa a my vám navrhneme řešení společně s cenovou kalkulací ZDARMA.

Odesláním formuláře souhlasíte se zpracováním osobních údajů.

Kontaktujte nás

+420 603 243 428

zavolejte nám Po–Pá: 8:00–16:00