SCHIMM-LEX

1-betonovy-chodnik-pred-cistenim-SCHIMM-LEX
4-odstraneni-plisne-ze-spar-pomoci-schimm-lex-1615319128
2-betonovy-chodnik-po-vycisteni-prostredkem-schimm-lex-1615319129
3-cisteni-betonu-od-ras-a-plisni-roztokem-schimm-lex-1615319130

SCHIMM-LEX je čisticí koncentrát obsahující chlor.

Aktivně ničí mikroorganismy, neutralizuje zápach po plísni.

Snadno a rychle odstraňuje skvrny od plísní z fasád, vnitřních stěn, z tapet, dlaždic, spár, omítky a kamene a z těsnících hmot ve spárách.

Čistič pracuje rychle, je aktivní při čištění a bělení.

Ve zředěném stavu roztok nepoškozuje glazury, laky a plasty roztoku.

SCHIMM-LEX odbarvuje textil!

  vzhled: nažloutlá kapalina

  hustota: cca 1,22 g/cm3 při 20°C.

  pH: 13,5

  složení: tenzidy, louhy.

  spotřeba: 100 – 400 g/cm3

  V kanystrech s obsahem 1 kg, 5 kg, 11 kg a 33 kg

  Skladujte v pevně uzavřených originálních obalech. Chraňte před mrazem. Výrobek má dobu skladování 6 měsíců od data výroby. Po uplynutí této doby je nutné před použitím provést zkoušku funkčnosti.

Ceník
Obj. čísloBaleníJedn. cenaCena za balení
10 038-3333 kg251,00 Kč8 283,00 Kč
10 038-1111 kg270,00 Kč2 970,00 Kč
10 038-55 kg290,00 Kč1 450,00 Kč
10 038-11 kg415,00 Kč415,00 Kč
Uvedené ceny jsou bez nákladů na přepravu a bez DPH
Stáhnout kompletní ceník v pdf

SCHIMM-LEX je čisticí koncentrát obsahující chlor.

Aktivně ničí mikroorganismy, neutralizuje zápach po plísni.

Snadno a rychle odstraňuje skvrny od plísní z fasád, vnitřních stěn, z tapet, dlaždic, spár, omítky a kamene a z těsnících hmot ve spárách.

Čistič pracuje rychle, je aktivní při čištění a bělení.

Ve zředěném stavu roztok nepoškozuje glazury, laky a plasty roztoku.

SCHIMM-LEX odbarvuje textil!

Hygiena a bezpečnost

Přípravek je klasifikován jako žíravý pro kůži a oči a nebezpečný pro vodní prostředí dle Nařízení EP a Rady (ES) č. 1272/2008.

Nesmí přijít do kontaktu s kyselinami.

Při práci nejezte, nepijte a nekuřte.

Chraňte kůži a oči před kontaktem s přípravkem.

S přípravkem zacházejte opatrně. Používejte vhodný ochranný oděv a rukavice (odolné olejům), ochranné brýle (doporučen obličejový štít). Výrobek skladujte odděleně od potravin a mimo dosah dětí.

Více informací naleznete v bezpečnostním listu.

Důležité

Protože aplikace přípravku jsou velice početné a odlišné, ověření všech není v možnostech výrobce. Rady, které poskytujeme, mají doporučující charakter. Pokaždé je třeba volit konkrétní postup až na základě výsledků zkoušky nátěru na malé ploše povrchu, který má být ošetřen.

Výrobce nenese odpovědnost za případné škody způsobené nevhodným použitím výrobku.

Poptávkový formulář

Zašlete nám poptávku přes náš kontaktní formulář. Vyplňte kontaktní údaje a případně vložte fotky poškozeného místa a my vám navrhneme řešení společně s cenovou kalkulací ZDARMA.

Odesláním formuláře souhlasíte se zpracováním osobních údajů.

Kontaktujte nás

+420 603 243 428

zavolejte nám Po–Pá: 8:00–16:00