ELOXAL S

img-none

Mírně kyselý čisticí koncentrát. Snadno odstraňuje odolné nečistoty z hliníku.

Odstraňuje mastnotu, špínu, usazeniny vodního kamene, rez a zoxidované vrtsvy z hliníku, nerezové oceli a chromu.

Nelze použít pro eloxovaný hliník!

    Vzhled: nažloutlá kapalina 

    Složení: Fosfáty, povrchově aktivní látky, inhibitory, minerální kyselina

    SPOTŘEBA: cca 100 - 300 g/m2 podle stupně znečištění

    V kanystrech s obsahem 1 kg, 5 kg, 11 kg a 33 kg.

    Skladujte v pevně uzavřených originálních obalech při teplotách od 0°C do +30°C. Chraňte před mrazem a před přímým slunečním zářením. Výrobek nemá omezenou dobu skladování.

Ceník
Obj. č. Balení Jedn. cena Cena za balení
10 013-33 33 kg 275,00 Kč 9 075,00 Kč
10 013-11 11 kg 296,00 Kč 3 256,00 Kč
10 013-5 5 kg 306,00 Kč 1 530,00 Kč
10 013-1 1 kg 413,00 Kč 413,00 Kč

 

Uvedené ceny jsou bez nákladů na přepravu a bez DPH
Stáhnout kompletní ceník v pdf

Mírně kyselý čisticí koncentrát. Snadno odstraňuje odolné nečistoty z hliníku.

Odstraňuje mastnotu, špínu, usazeniny vodního kamene, rez a zoxidované vrtsvy z hliníku, nerezové oceli a chromu.

Nelze použít pro eloxovaný hliník!

Hygiena a bezpečnost

Přípravek je klasifikován jako hořlavý a žíravý pro kůži a oči dle Nařízení EP a Rady (ES) č. 1272/2008.

Při práci nejezte, nepijte a nekuřte.

Chraňte kůži a oči před kontaktem s přípravkem.

S přípravkem zacházejte opatrně. Používejte vhodný ochranný oděv a rukavice (odolné olejům), ochranné brýle (doporučen obličejový štít). Výrobek skladujte odděleně od potravin a mimo dosah dětí.

Okolní povrchy choulostivé na působení kyselin (sklo, lehké kovy aj.) chraňte před kontaktem s ELOXAL S vhodným zakrytím nebo zalepením!

Výrobek skladujte odděleně od potravin a mimo dosah dětí.

Důležité

Protože aplikace přípravku jsou velice početné a odlišné, ověření všech není v možnostech výrobce. Rady, které poskytujeme, mají doporučující charakter. Pokaždé je třeba volit konkrétní postup až na základě výsledků zkoušky nátěru na malé ploše povrchu, který má být ošetřen. 

Výrobce nenese odpovědnost za případné škody způsobené nevhodným použitím výrobku.

Poptávkový formulář

Zašlete nám poptávku přes náš kontaktní formulář. Vyplňte kontaktní údaje a případně vložte fotky poškozeného místa a my vám navrhneme řešení společně s cenovou kalkulací ZDARMA.

Odesláním formuláře souhlasíte se zpracováním osobních údajů.

Kontaktujte nás

+420 603 243 428

zavolejte nám Po–Pá: 8:00–16:00