CLEANEXAN

1-cisteni-keramickeho-obkladu-fasady
2-vycisteni-keramickeho-obkladu-fasady-cisticem-cleanexan-1615320350
zulova-dlazba-a-schody-1615320348
zulova-dlazba-a-schody-po-cisteni-cleanexanem-1615320349
5-cisteni-keramickeho-obkladu-1615320350
6-vycisteni-keramickeho-obkladu-prostredkem-cleanexan-1615320351
3-ukazka-cisteni-rezneho-zdiva-z-cihel-roztokem-cleanexan-1615320351
7-ukazka-cisteni-keramickeho-obkladu-fasady-hlavni-nadrazi-olomouc-1615320349

Biologicky odbouratelný produkt (podle DIN). 

K výrobě CLEANEXANu se nepoužívá ani kyselina fluorovodíková, ani kyselina chlorovodíková.

Čistící koncentrát pro středně až silně znečištěné povrchy vůči kyselinám odolných přírodních a umělých kamenů.

CLEANEXAN je šetrný ke kameni a snadno se zpracovává.

V Německu je používán více než 25 let při čištění památkově chráněných budov. 

  vzhled: transparentní kapalina – pH při 10 g/l: 3,5

  hustota: cca 1,1 g/cm3 při 20°C. 

  složení: kyselina fosforečná, fluoridy, techn. alkoholy,

  stabilizátory viskozity

  biologická odbouratelnost: z více než 95 %

  SPOTŘEBA: 100 – 300 g/m2 podle stupně znečištění

  V kanystrech s obsahem 1 kg, 5 kg, 11 kg a 33 kg.

  Skladujte v pevně uzavřených originálních obalech v dobře větraných prostorách. Chraňte před přímým slunečním zářením a před mrazem. Výrobek nemá omezenou dobu skladování.

Ceník
Obj. č.BaleníJedn. cenaCena za balení
10 001-3333 kg268,00 Kč8 844,00 Kč
10 001-11 11 kg286,00 Kč3 146,00 Kč
10 001-55 kg305,00 Kč1 525,00 Kč
10 001-11 kg433,00 Kč433,00 Kč
Uvedené ceny jsou bez nákladů na přepravu a bez DPH
Stáhnout kompletní ceník v pdf

Biologicky odbouratelný produkt (podle DIN). 

K výrobě CLEANEXANu se nepoužívá ani kyselina fluorovodíková, ani kyselina chlorovodíková.

Čistící koncentrát pro středně až silně znečištěné povrchy vůči kyselinám odolných přírodních a umělých kamenů.

CLEANEXAN je šetrný ke kameni a snadno se zpracovává.

V Německu je používán více než 25 let při čištění památkově chráněných budov. 

Hygiena a bezpečnost

Přípravek je klasifikován jako hořlavý a žíravý pro kůži a oči dle Nařízení EP a Rady (ES) č. 1272/2008.

Při práci nejezte, nepijte a nekuřte.

Chraňte kůži a oči před kontaktem s přípravkem.

S přípravkem zacházejte opatrně. Používejte vhodný ochranný oděv a rukavice (odolné olejům), ochranné brýle (doporučen obličejový štít). Výrobek skladujte odděleně od potravin a mimo dosah dětí.

Okolní povrchy choulostivé na působení kyselin (sklo, lehké kovy aj.) chraňte před kontaktem s CLEANEXANem vhodným zakrytím nebo zalepením!

Více informací naleznete v bezpečnostním listu.

Doporučení

OBLASTI POUŽITÍ:

CLEANEXAN je vhodný pro čištění všech kyselinám odolných přírodních i umělých kamenů, jako jsou pískovce vázané na křemičitany, žula, čedič apod., ale i pro pálené materiály jako klinker, cihly, obkladové cihlové pásky, terakotu a glazované i neglazované keramické obklady.

Důležité

Protože aplikace přípravku jsou velice početné a odlišné, ověření všech není v možnostech výrobce. 

Rady, které poskytujeme, mají doporučující charakter. 

Pokaždé je třeba volit konkrétní postup až na základě výsledků zkoušky nátěru na malé ploše povrchu, který má být ošetřen. 

Výrobce nenese odpovědnost za případné škody způsobené nevhodným použitím výrobku.

Poptávkový formulář

Zašlete nám poptávku přes náš kontaktní formulář. Vyplňte kontaktní údaje a případně vložte fotky poškozeného místa a my vám navrhneme řešení společně s cenovou kalkulací ZDARMA.

Odesláním formuláře souhlasíte se zpracováním osobních údajů.

Kontaktujte nás

+420 603 243 428

zavolejte nám Po–Pá: 8:00–16:00