ALKON 3

1-cisteni-betonu
2-cisteni-betonu--vysledek-po-pouziti-roztoku-alkon-3-1615320656
6-vysledek-cisteni-teracoveho-portalu-roztokem-alkon-3-1615320656
5-cisteni-teracoveho-portalu-1615320657
4-vysledek-cisteni-travertinu-rezidence-primatora-praha-cisticem-alkon-3-1615320657
3-cisteni-travertinu-rezidence-primatora-praha-1615320657

Biologicky odbouratelný produkt (podle DIN). 

ALKON 3 je určen pro odstranění  inkrustací (vrstvy špíny) z převážně vápenatých podkladech, jako je mramor, muschelkalk, vápenné omítky, ale také pro travertin, omítky na bázi umělých pryskyřic a pro různé typy nátěrů. ALKON 3 je vysoce zásaditý! 

Alkon 3 spolehlivě odstraňuje krusty a nánosy olejových nečistot, vosku, sazí a atmosférických nečistot z vápenných omítek, vůči kyselinách choulostivých přírodních i umělých kamenů, jako je mramor, travertiny, vápenec, muschelkalk, beton a vymývaný beton a cemento-vláknité desky.

  vzhled: kapalina - pH 10% roztoku: 12,5

  hustota: cca 1,1 g/cm3 při 20°C 

  složení: fosfáty, louhy, solubilizátory, neiontové povrchově aktivní látky, činidla, dispergátory

  biologická odbouratelnost: z více než 95 % 

  SPOTŘEBA: 50 až 200 g/m2 podle stupně znečištění

  V kanystrech s obsahem 1 kg, 5 kg, 11 kg a 32 kg.

  Skladujte v pevně uzavřených originálních obalech. Chraňte před mrazem. Výrobek nemá omezenou dobu skladování.

  Silný odmašťující účinek.

  Všestranné použití.

  Rozpouští tuk, skvrny od nikotinu a sazí atd.

Ceník
Obj. č. Balení Jedn. cena Cena za balení
10 010-32 32 kg 286,00 Kč 9 152,00 Kč
10 010-11 11 kg 307,00 Kč 3 377,00 Kč
10 010-5 5 kg 318,00 Kč 1 590,00 Kč
10 010-1 1 kg 425,00 Kč 425,00 Kč 

 

Uvedené ceny jsou bez nákladů na přepravu a bez DPH
Stáhnout kompletní ceník v pdf

Biologicky odbouratelný produkt (podle DIN). 

ALKON 3 je určen pro odstranění  inkrustací (vrstvy špíny) z převážně vápenatých podkladech, jako je mramor, muschelkalk, vápenné omítky, ale také pro travertin, omítky na bázi umělých pryskyřic a pro různé typy nátěrů. ALKON 3 je vysoce zásaditý! 

Alkon 3 spolehlivě odstraňuje krusty a nánosy olejových nečistot, vosku, sazí a atmosférických nečistot z vápenných omítek, vůči kyselinách choulostivých přírodních i umělých kamenů, jako je mramor, travertiny, vápenec, muschelkalk, beton a vymývaný beton a cemento-vláknité desky.

Hygiena a bezpečnost

Přípravek je klasifikován jako hořlavý a žíravý pro kůži a oči dle Nařízení EP a Rady (ES) č. 1907/2006.

H226 Hořlavá kapalina a páry.  

H290 Může být korozivní pro kovy.

H314 Způsobuje těžké poleptání kůže a poškození očí. 

Chraňte kůži a oči před kontaktem s přípravkem.

Nevdechujte prach/dým/plyn/mlhu/páry/aerosoly.

S přípravkem zacházejte opatrně. Používejte ochranné rukavice/ochranný oděv/ochranné brýle/obličejový štít. 

Výrobek skladujte odděleně od potravin a mimo dosah dětí.

Více informací naleznete v bezpečnostním listu.

Důležité

Protože aplikace přípravku jsou velice početné a odlišné, ověření všech není v možnostech výrobce. Rady, které poskytujeme, mají doporučující charakter. Pokaždé je třeba volit konkrétní postup až na základě výsledků zkoušky nátěru na malé ploše povrchu, který má být ošetřen. 

Výrobce nenese odpovědnost za případné škody způsobené nevhodným použitím výrobku.

Poptávkový formulář

Zašlete nám poptávku přes náš kontaktní formulář. Vyplňte kontaktní údaje a případně vložte fotky poškozeného místa a my vám navrhneme řešení společně s cenovou kalkulací ZDARMA.

Odesláním formuláře souhlasíte se zpracováním osobních údajů.

Kontaktujte nás

+420 603 243 428

zavolejte nám Po–Pá: 8:00–16:00

Uložit
Předvolby uživatele cookies
Používáme soubory cookie, abychom vám zajistili co nejlepší zážitek z našich webových stránek. Pokud používání souborů cookie odmítnete, nemusí tyto webové stránky fungovat podle očekávání.
Přijmout vše
Odmítnout všechny
Další informace
Marketingové cookies
Google
OK
Odmítnout
Analytické cookies
Google Analytics
OK
Odmítnout
Funkční cookies
Systém
OK
Odmítnout