ALKON 1

fasada-rodinneho-domu-po-cisteni-roztokem-ALKON-1
fasada-rodinneho-domu-1615320743
22_pokus_majitele_omyt_fasadu_pouze_vodou-1615320743
23_vysledek_cisteni_fasady_roztokem_-alkon-1-1615320744
22_pokus_majitele_omyt_fasadu_pouze_vodou-2-1615320745
23_vysledek_cisteni_fasady_roztokem_-alkon-1-2-1615320745

Biologicky odbouratelný produkt. Vhodný pro aplikaci pomocí dávkovacího systému horkovodních vysokotlakých čistících zařízení.

Alkon 1 odstraňuje znečištění - olej, saze, řasy, spory, tuk apod. z barvených a probarvených povrchů fasád. Jeho použití se doporučuje i v rámci přípravy podkladů před nanášením nových fasádních nátěrů nebo omítek. 

  vzhled: nažloutlá kapalina - pH : 9

  hustota: cca 1,05 g/cm3 při 20°C

  mísitelnost s vodou: v jakémkoliv poměru 

  složení: silikátové povrchově aktivní látky, fosfáty, komplexotvorná činidla

  biologická odbouratelnost: z více než 95 %

  SPOTŘEBA: 50 až 200 g/m2 podle stupně znečištění

  V kanystrech s obsahem 1 kg, 5 kg, 10 kg a 32 kg

  Skladujte v pevně uzavřených originálních obalech. Chraňte před mrazem. Výrobek nemá omezenou dobu skladování.

  Silný odmašťující účinek.

  Všestranné použití.

  Rozpouští tuk, skvrny od nikotinu a sazí atd.

Ceník

 

Obj. č. Balení Jedn. cena Cena za balení
10 009-32 32 kg 276Kč 8 832,00 Kč
10 009-10 10 kg 297 Kč 2 970,00 Kč
10 009-5 5 kg 307 Kč 1 535,00 Kč
10 009-1 1 kg 415 Kč 415 Kč 

 

Uvedené ceny jsou bez nákladů na přepravu a bez DPH
Stáhnout kompletní ceník v pdf

Biologicky odbouratelný produkt. Vhodný pro aplikaci pomocí dávkovacího systému horkovodních vysokotlakých čistících zařízení.

Alkon 1 odstraňuje znečištění - olej, saze, řasy, spory, tuk apod. z barvených a probarvených povrchů fasád. Jeho použití se doporučuje i v rámci přípravy podkladů před nanášením nových fasádních nátěrů nebo omítek. 

Hygiena a bezpečnost

Přípravek je klasifikován jako dráždivý pro kůži a oči dle Nařízení EP a Rady (ES) č. 1907/2006

Chraňte kůži a oči před kontaktem s přípravkem.

Při práci nejezte, nepijte a nekuřte.

S přípravkem zacházejte opatrně. Používejte ochranné rukavice/ochranný oděv/ochranné brýle/obličejový štít. 

Místa nechtěně zasažená přípravkem omyjte mýdlem a opláchněte hojně vodou.

Výrobek skladujte odděleně od potravin a mimo dosah dětí.

Důležité

Protože aplikace přípravku jsou velice početné a odlišné, ověření všech není v možnostech výrobce. Rady, které poskytujeme, mají doporučující charakter. Pokaždé je třeba volit konkrétní postup až na základě výsledků zkoušky nátěru na malé ploše povrchu, který má být ošetřen. 

Výrobce nenese odpovědnost za případné škody způsobené nevhodným použitím výrobku.

Poptávkový formulář

Zašlete nám poptávku přes náš kontaktní formulář. Vyplňte kontaktní údaje a případně vložte fotky poškozeného místa a my vám navrhneme řešení společně s cenovou kalkulací ZDARMA.

Odesláním formuláře souhlasíte se zpracováním osobních údajů.

Kontaktujte nás

+420 603 243 428

zavolejte nám Po–Pá: 8:00–16:00