NEREZ OCHRANA

img-none

NEREZ OCHRANA ošetřuje a konzervuje kovové povrchy.

Díky speciálnímu složení vytváří povlak, který odpuzuje špínu a nerezová ocel opět září v nové kráse.

Otisky prstů, šmouhy a skvrny od vody jsou minulostí.

Díky jemnému ochrannému filmu odpuzujícímu vodu je

následné čištění a údržba podstatně jednodušší.

  Vzhled: bezbarvá až nažloutlá kapalina

  Hustota: 0,85 g/ml

  Složení: Propan-2-ol; 2-(2-butoxyethoxy) ethanol

  SPOTŘEBA:

  V závislosti na savosti povrchu cca 20 až 50 g / m2. Přesnou spotřebu určete provedením zkoušky na konkrétním povrchu. 

  Kanystr 1l, 5l, 10l a 30l

  Chraňte před vlhkostí. Skladujte v pevně uzavřeném obalu na chladném, dobře větraném místě.

  Nádoby chraňte před mrazem a před teplotami 

  nad +40°C a zdroji ohně nebo hoření.

  Skladovatelnost nejméně 12 měsíců při teplotách 

  + 6°C až + 28°C.

Ceník

tbody>

Obj. č. Balení Jedn. cena Cena za balení
10 070-30 30 lt 467,00 Kč 14 010,00 Kč
10 070-10 10 lt 493,00 Kč 4 930,00 Kč
10 070-5 5 lt 504,00 Kč 2 520,00 Kč
10 070-1 1 lt 564,00 Kč 564,00 Kč
Uvedené ceny jsou bez nákladů na přepravu a bez DPH
Stáhnout kompletní ceník v pdf

NEREZ OCHRANA ošetřuje a konzervuje kovové povrchy.

Díky speciálnímu složení vytváří povlak, který odpuzuje špínu a nerezová ocel opět září v nové kráse.

Otisky prstů, šmouhy a skvrny od vody jsou minulostí.

Díky jemnému ochrannému filmu odpuzujícímu vodu je

následné čištění a údržba podstatně jednodušší.

Hygiena a bezpečnost

Přípravek je klasifikován jako hořlavý a žíravý pro kůži a oči dle Nařízení EP a Rady (ES) č. 1272/2008.

Při práci nejezte, nepijte a nekuřte.

Chraňte kůži a oči před kontaktem s přípravkem.

S přípravkem zacházejte opatrně. Používejte vhodný ochranný oděv a rukavice (odolné olejům), ochranné brýle (doporučen obličejový štít). Výrobek skladujte odděleně od potravin a mimo dosah dětí.

Více informací naleznete v bezpečnostním listu.

Důležité

Protože aplikace přípravku jsou velice početné a odlišné, ověření všech není v možnostech výrobce. Rady, které poskytujeme, mají doporučující charakter. Pokaždé je třeba volit konkrétní postup až na základě výsledků zkoušky nátěru na malé ploše povrchu, který má být ošetřen. Výrobce nenese odpovědnost za případné škody způsobené nevhodným použitím výrobku.

Poptávkový formulář

Zašlete nám poptávku přes náš kontaktní formulář. Vyplňte kontaktní údaje a případně vložte fotky poškozeného místa a my vám navrhneme řešení společně s cenovou kalkulací ZDARMA.

Odesláním formuláře souhlasíte se zpracováním osobních údajů.

Kontaktujte nás

+420 603 243 428

zavolejte nám Po–Pá: 8:00–16:00