NEREZ ČISTIČ

img-none

NEREZ ČISTIČ je vysoce účinný čistící prostředek pro všechny povrchy z nerezové oceli.

Speciální kombinace povrchově aktivních látek a složek rozpouštějících vápenné usazeniny snadno a bez námahy odstraní usazeniny vodního kamene, tuku a rez a přináší lesk bez šmouh a hygienickou čistotu.

NEREZ ČISTIČ má velkou vydatnost, a proto je velmi úsporný a cenově přijatelný. 

Díky antikorozním přísadám nepoškozuje NEREZ ČISTIČ ani nízkolegované oceli.

  vzhled: čirá nažloutlá kapalina, svěže vonící

  hustota: cca 1,22 g/cm3 při 20°C. 

  mísitelnost s vodou: v jakémkoliv poměru. 

  složení: alkoholy, C9-11, ethoxylované; hydroxid draselný; kvarterní amoniové soli 

  -C12-14-alkylmethylaminethoxylatmethylchlorid

  SPOTŘEBA: podle stupně znečištění a použité koncentrace

  V kanystrech s obsahem 1 kg, 5 kg, 11 kg a 33 kg.

  Skladujte 1 rok v pevně uzavřených originálních obalech. Chraňte před mrazem a přímým slunečním zářením. 

Ceník
Obj. č.BaleníJedn. cenaCena za balení
10 071-3333 kg256,00 Kč8 448,00 Kč
10 071-1111 kg276,00 Kč3 036,00 Kč
10 071-55 kg295,00 Kč1 475,00 Kč
10 071-11 kg421,00 Kč421,00 Kč
Uvedené ceny jsou bez nákladů na přepravu a bez DPH
Stáhnout kompletní ceník v pdf

NEREZ ČISTIČ je vysoce účinný čistící prostředek pro všechny povrchy z nerezové oceli.

Speciální kombinace povrchově aktivních látek a složek rozpouštějících vápenné usazeniny snadno a bez námahy odstraní usazeniny vodního kamene, tuku a rez a přináší lesk bez šmouh a hygienickou čistotu.

NEREZ ČISTIČ má velkou vydatnost, a proto je velmi úsporný a cenově přijatelný. 

Díky antikorozním přísadám nepoškozuje NEREZ ČISTIČ ani nízkolegované oceli.

Hygiena a bezpečnost

HYGIENA A BEZPEČNOST:

Přípravek je klasifikován jako dráždivý pro kůži a oči dle Nařízení EP a Rady (ES) č. 1907/2006,

Chraňte kůži a oči před kontaktem s přípravkem.

Při práci nejezte, nepijte a nekuřte.

S přípravkem zacházejte opatrně. Používejte ochranné rukavice/ochranný oděv/ochranné brýle/obličejový štít. 

Místa nechtěně zasažená přípravkem omyjte mýdlem a opláchněte hojně vodou.

Výrobek skladujte odděleně od potravin a mimo dosah dětí.

Důležité

Protože aplikace přípravku jsou velice početné a odlišné, ověření všech není v možnostech výrobce. Rady, které poskytujeme, mají doporučující charakter. Pokaždé je třeba volit konkrétní postup až na základě výsledků zkoušky nátěru na malé ploše povrchu, který má být ošetřen. 

Výrobce nenese odpovědnost za případné škody způsobené nevhodným použitím výrobku.

Poptávkový formulář

Zašlete nám poptávku přes náš kontaktní formulář. Vyplňte kontaktní údaje a případně vložte fotky poškozeného místa a my vám navrhneme řešení společně s cenovou kalkulací ZDARMA.

Odesláním formuláře souhlasíte se zpracováním osobních údajů.

Kontaktujte nás

+420 603 243 428

zavolejte nám Po–Pá: 8:00–16:00