Leštící prášek na mramor

1-mramorova-dlazba-pred-lestenim
2-mramorova-dlazba-po-lesteni-pomoci-lestici-prasek-na-mramor-1615322220
4-travertina-podlaha-po-osetreni-s-lestici-prasek-na-mramor-1615322221
3-travertinova-podlaha-pred-lestenim-1615322221
6-podlaha-haly-po-lesteni-pomoci-lestici-prasek-na-mramor-1615322221
5-mramorova-podlaha-vstupni-haly-pred-lestenim-1615322223

LEŠTÍCÍ PRÁŠEK NA MRAMOR zpevňuje povrch kamene a dává mu brilantní lesk.

Povrch vyleštěné podlahy se snadno udržuje, odpuzuje nečistoty a je nesmekavý.

LEŠTÍCÍ PRÁŠEK NA MRAMOR je určen pro leštění všech vápenných přírodních i umělých kamenů, teraca  a hladkého betonu.

  vzhledzelený prášek 

  pH:   1,8 při 10 g/lt

  složení: Hexafluorokřemičitan hořečnatý, kyselina šťavelová

  SPOTŘEBA: 1 kg prášku na cca 10 m2 podlahy (přesnou spotřebu určete provedením zkoušky na konkrétním povrchu)

  V kanystrech s obsahem  0,5 kg, 1 kg a 5 kg.

  Skladujte v pevně uzavřených originálních obalech v dobře větraných chladných prostorách. Výrobek má skladovatelnost min. 1 rok od data výroby.

Ceník
Obj. č.BaleníJedn. cenaCena za balení
10 096-55 kg1 969,00 Kč9 845,00 Kč
10 096-11 kg2 050,00 Kč2 050,00 Kč
10 096-050,5 kg1 077,00 Kč538,00 Kč
Uvedené ceny jsou bez nákladů na přepravu a bez DPH
Stáhnout kompletní ceník v pdf

LEŠTÍCÍ PRÁŠEK NA MRAMOR zpevňuje povrch kamene a dává mu brilantní lesk.

Povrch vyleštěné podlahy se snadno udržuje, odpuzuje nečistoty a je nesmekavý.

LEŠTÍCÍ PRÁŠEK NA MRAMOR je určen pro leštění všech vápenných přírodních i umělých kamenů, teraca  a hladkého betonu.

Hygiena a bezpečnost

Přípravek je klasifikován jako akutně toxický při požití a žíravý/ dráždivý pro kůži a oči dle Nařízení EP a Rady (ES) č. 1272/2008.

Při práci nejezte, nepijte a nekuřte.

Chraňte kůži a oči před kontaktem s přípravkem.

S přípravkem zacházejte opatrně. Používejte vhodný ochranný oděv a rukavice (odolné olejům), ochranné brýle (doporučen obličejový štít). Výrobek skladujte odděleně od potravin a mimo dosah dětí.

Více informací naleznete v bezpečnostním listu.

Důležité

Protože aplikace přípravku jsou velice početné a odlišné, ověření všech není v možnostech výrobce. Rady, které poskytujeme, mají doporučující charakter. Pokaždé je třeba volit konkrétní postup až na základě výsledků zkoušky nátěru na malé ploše povrchu, který má být ošetřen. 

Výrobce nenese odpovědnost za případné škody způsobené nevhodným použitím výrobku.

Poptávkový formulář

Zašlete nám poptávku přes náš kontaktní formulář. Vyplňte kontaktní údaje a případně vložte fotky poškozeného místa a my vám navrhneme řešení společně s cenovou kalkulací ZDARMA.

Odesláním formuláře souhlasíte se zpracováním osobních údajů.

Kontaktujte nás

+420 603 243 428

zavolejte nám Po–Pá: 8:00–16:00