FREISAN

img-none

Biologicky odbouratelný produkt (podle DIN). 

FREISAN byl speciálně vyvinut pro čištění a dezinfekci povrchu stěn a dna venkovních bazénů a plováren.

FREISAN odstraňuje řasy, olej a tuky a vápenné usazeniny, hnědé povlaky, rez a močový kámen.

FREISAN lze také použít na dlaždice, kameninu, keramiku atd. (např. pro čištění a dezinfekci sprchových kabin). Nepoužívejte na smalt a armatutru.

  vzhled: transparentní kapalina – pH 2 - 3

  hustota: cca 1,15 g/cm3 při 20°C. 

  složeníminerální kyseliny, tenzidy 

  biologická odbouratelnost: z více než 95 %

  SPOTŘEBA: 300 – 600 g/m2 podle stupně znečištění

  V kanystrech s obsahem 1 kg, 5 kg, 11 kg a 33 kg.

  Skladujte v pevně uzavřených originálních obalech v dobře větraných prostorách. Chraňte před přímým slunečním zářením a před mrazem. Výrobek nemá omezenou dobu skladování.

Ceník
Obj. č.BaleníJedn. cenaCena za balení
10 040-3333 kg230,00 Kč7 590,00 Kč
10 040-1111 kg250,00 Kč2 750,00 Kč
10 040-55 kg269,00 Kč1 345,00 Kč
10 040-11 kg393,00 Kč393,00 Kč
Uvedené ceny jsou bez nákladů na přepravu a bez DPH
Stáhnout kompletní ceník v pdf

Biologicky odbouratelný produkt (podle DIN). 

FREISAN byl speciálně vyvinut pro čištění a dezinfekci povrchu stěn a dna venkovních bazénů a plováren.

FREISAN odstraňuje řasy, olej a tuky a vápenné usazeniny, hnědé povlaky, rez a močový kámen.

FREISAN lze také použít na dlaždice, kameninu, keramiku atd. (např. pro čištění a dezinfekci sprchových kabin). Nepoužívejte na smalt a armatutru.

Hygiena a bezpečnost

Přípravek je klasifikován jako žíravý pro kůži a oči dle Nařízení EP a Rady (ES) č. 1272/2008.

Při práci nejezte, nepijte a nekuřte.

Chraňte kůži a oči před kontaktem s přípravkem.

S přípravkem zacházejte opatrně. Používejte vhodný ochranný oděv a rukavice (odolné olejům), ochranné brýle (doporučen obličejový štít). Výrobek skladujte odděleně od potravin a mimo dosah dětí.

Okolní povrchy choulostivé na působení kyselin (sklo, lehké kovy aj.) chraňte před kontaktem s FREISANem vhodným zakrytím nebo zalepením!

Více informací naleznete v bezpečnostním listu.

Doporučení

OBLASTI POUŽITÍ:

FREISAN je vhodný pro všechny materiály odolné vůči kyselinám.

Důležité

Protože aplikace přípravku jsou velice početné a odlišné, ověření všech není v možnostech výrobce. Rady, které poskytujeme, mají doporučující charakter. Pokaždé je třeba volit konkrétní postup až na základě výsledků zkoušky nátěru na malé ploše povrchu, který má být ošetřen. 

Výrobce nenese odpovědnost za případné škody způsobené nevhodným použitím výrobku.

Poptávkový formulář

Zašlete nám poptávku přes náš kontaktní formulář. Vyplňte kontaktní údaje a případně vložte fotky poškozeného místa a my vám navrhneme řešení společně s cenovou kalkulací ZDARMA.

Odesláním formuláře souhlasíte se zpracováním osobních údajů.

Kontaktujte nás

+420 603 243 428

zavolejte nám Po–Pá: 8:00–16:00