DIRTEX EXTRA

mramorova-dlazba-po-vycisteni-roztokem-dirtex-extra-1615322103
mramorova-dlazba-pred-cistenbim
cisteni-keramicke-dlazby-roztokem-dirtex-extra-1615322102
odstraneni-zbytku-vosku-z-keramicke-dlazby-cisticem-dirtex-extra-1615322103
cihlova-dlazba-vycistena-pomoci-dirtex-extra-1615322102
lite-teraco-pred-cistenim-1615322103
lite-teraco-vycistene-prostredkem-dirtex-extra-1615322104

Biologicky odbouratelný produkt (podle DIN).

DIRTEX EXTRA je speciální čistič pro odstranění extrémního znečištění, mastných a olejových nečistot a odstraňovač polymerních a voskových ochranných nátěrů. 

DIRTEX EXTRA se používá tam, kde selhávají běžné čisticí prostředky.

Bez fosfátů!

S aktivními odstraňovači nečistot.

Má velmi dobrá emulgační schopnost.

  vzhled: mírně nažloutlá viskózní kapalina – pH 13

  složenílouhy, solubilizátory, neiontové povrchově aktivní látky, komplexotvorná činidla

  biologická odbouratelnost: z více než 95 %

  SPOTŘEBA: podle stupně znečištění a ředění

  V kanystrech s obsahem 1 kg, 5 kg, 11 kg a 32 kg.

  Skladujte v pevně uzavřených originálních obalech v dobře větraných prostorách. Chraňte před přímým slunečním zářením a před mrazem. Výrobek nemá omezenou dobu skladování.

Ceník
Obj. č.BaleníJedn. cenaCena za balení
10 201-3232 kg222,00 Kč7 104,00 Kč
10 201-1111 kg241,00 Kč2 651,00 Kč
10 201-55 kg260,00 Kč1 300,00 Kč
10 201-11 kg384,00 Kč384,00 Kč
Uvedené ceny jsou bez nákladů na přepravu a bez DPH
Stáhnout kompletní ceník v pdf

Biologicky odbouratelný produkt (podle DIN).

DIRTEX EXTRA je speciální čistič pro odstranění extrémního znečištění, mastných a olejových nečistot a odstraňovač polymerních a voskových ochranných nátěrů. 

DIRTEX EXTRA se používá tam, kde selhávají běžné čisticí prostředky.

Bez fosfátů!

S aktivními odstraňovači nečistot.

Má velmi dobrá emulgační schopnost.

Hygiena a bezpečnost

Přípravek je klasifikován jako žíravý pro kůži a oči dle Nařízení EP a Rady (ES) č. 1272/2008.

Při práci nejezte, nepijte a nekuřte.

Chraňte kůži a oči před kontaktem s přípravkem.

S přípravkem zacházejte opatrně. Používejte vhodný ochranný oděv a rukavice (odolné olejům), ochranné brýle (doporučen obličejový štít). Výrobek skladujte odděleně od potravin a mimo dosah dětí.

Více informací naleznete v bezpečnostním listu.

Důležité

Protože aplikace přípravku jsou velice početné a odlišné, ověření všech není v možnostech výrobce. Rady, které poskytujeme, mají doporučující charakter. Pokaždé je třeba volit konkrétní postup až na základě výsledků zkoušky nátěru na malé ploše povrchu, který má být ošetřen. 

Výrobce nenese odpovědnost za případné škody způsobené nevhodným použitím výrobku.

Poptávkový formulář

Zašlete nám poptávku přes náš kontaktní formulář. Vyplňte kontaktní údaje a případně vložte fotky poškozeného místa a my vám navrhneme řešení společně s cenovou kalkulací ZDARMA.

Odesláním formuláře souhlasíte se zpracováním osobních údajů.

Kontaktujte nás

+420 603 243 428

zavolejte nám Po–Pá: 8:00–16:00