ČISTIČ ALU-KOL

img-none

ČISTIČ ALU-KOL - čisticí koncentrát byl speciálně vyvinut pro čištění ALU-kol automobilů. Snadno odstraňuje znečištění z provozu a z brz. 

Konzervační přísady s NANO-efektem chrání vyčištěný povrch před opětovným znečištěním.  

  složenízásady, komplexotvorné látky, pomocné látky a vůně

  pH: 1,7

   

  SPOTŘEBA: závisí na stupni znečištění, přesnou spotřebu určete provedením zkoušky na konkrétním povrchu

  V kanystrech s obsahem 1 lt, 5 lt, 10 lt a 30 lt.

  Skladujte v pevně uzavřených originálních obalech při teplotách od 0°C do +30°C. Chraňte před mrazem a přímým slunečním zářením. Výrobek nemá omezenou dobu skladování.

Ceník
Obj. č. Balení Jedn. cena Cena za balení
10 078-30 30 lt 287,00 Kč 8 610,00 Kč
10 078-10 10 lt 313,00 Kč 3 130,00 Kč
10 078-5 5 lt 323,00 Kč 1 615,00 Kč
10 078-1 1 lt 426,00 Kč 426,00 Kč
Uvedené ceny jsou bez nákladů na přepravu a bez DPH
Stáhnout kompletní ceník v pdf

ČISTIČ ALU-KOL - čisticí koncentrát byl speciálně vyvinut pro čištění ALU-kol automobilů. Snadno odstraňuje znečištění z provozu a z brz. 

Konzervační přísady s NANO-efektem chrání vyčištěný povrch před opětovným znečištěním.  

Hygiena a bezpečnost

Přípravek je klasifikován jako žíravý/dráždivý pro kůži a oči dle Nařízení EP a Rady (ES) č. 1907/2006.

Chraňte kůži a oči před kontaktem s přípravkem.

Při práci nejezte, nepijte a nekuřte.

S přípravkem zacházejte opatrně. Používejte ochranné rukavice/ochranný oděv/ochranné brýle/obličejový štít. 

Místa nechtěně zasažená přípravkem omyjte mýdlem a opláchněte hojně vodou.

Výrobek skladujte odděleně od potravin a mimo dosah dětí.

Důležité

Protože aplikace přípravku jsou velice početné a odlišné, ověření všech není v možnostech výrobce. 

Rady, které poskytujeme, mají doporučující charakter. 

Pokaždé je třeba volit konkrétní postup až na základě výsledků zkoušky nátěru na malé ploše povrchu, který má být ošetřen. 

Výrobce nenese odpovědnost za případné škody způsobené nevhodným použitím výrobku.

Poptávkový formulář

Zašlete nám poptávku přes náš kontaktní formulář. Vyplňte kontaktní údaje a případně vložte fotky poškozeného místa a my vám navrhneme řešení společně s cenovou kalkulací ZDARMA.

Odesláním formuláře souhlasíte se zpracováním osobních údajů.

Kontaktujte nás

+420 603 243 428

zavolejte nám Po–Pá: 8:00–16:00