SCALP ANTI-GRAFFITI 50

Prostředek pro odstranění graffiti z choulostivých povrchů nebo z povrchů ošetřených nátěry pro preventivní ochranu před graffiti. Výrobek byl speciálně vyvinut pro odstranění graffiti z choulostivých podkladů, jako např. : z nátěrů, karoserií vozidel, některých plastů a z nátěrů po preventivní ochranu před graffiti..

    Průsvitná kapalina – pH : 7, neutrální – vůně : aromatická – hustota: cca 1,02 g/cm3 – bod vznětu : vyšší než 62°C – chraňte před mrazem!

    Výrobek balen do nevratných nádob objemu 0,75kg, 5 kg a 20 kg. Spotřeba : 200 až 300 g/ m2 podle tloušťky graffiti

    Použitelnost : 12 měsíců za předpokladu, že přípravek byl skladován v heremticky uzavřeném originálním obalu.

Ceník
Obj. č. Balení Spotřeba
(kg,lt/m2)
Cena/jedn.
(kg,lt/ks)
Cena/ balení
AG50-750 Lahev 0,75 kg 0,1 – 0,2 604,00 Kč 604,00 Kč
AG50-5 Kanystr 5 kg   496,00 Kč 2 480,00 Kč
AG50-20 Kanystr 20 kg   412,00 Kč 8 240,00 Kč
Uvedené ceny jsou bez nákladů na přepravu a bez DPH
Stáhnout kompletní ceník v pdf

Prostředek pro odstranění graffiti z choulostivých povrchů nebo z povrchů ošetřených nátěry pro preventivní ochranu před graffiti. Výrobek byl speciálně vyvinut pro odstranění graffiti z choulostivých podkladů, jako např. : z nátěrů, karoserií vozidel, některých plastů a z nátěrů po preventivní ochranu před graffiti..Působení přípravku je pomalé ale velmi účinné, a tak jeho působení lze zastavit kdykoliv, kdy to uživatel uzná za vhodné. Přípravek tudíž umožňuje selektivní odstrnění graffiti aniž by došlo k poškození původního podkladu. Odstranění graffiti je vždy snazší a jednodušší, pokud se provádí krátce poté, co se graffiti objeví. Zejména v případě graffiti namalovaných zvýrazňovači, fixem apod., která obsahují težká organická rozpouštědla (odpařují se pomalu), než barva uschne, dostane se hluboko do podkladu. Pokud v těchto případech čekáme příliš dlouho s odstarněním graffiti, riskujeme, že to nebude zcela možné – barvu bude možné odstranit z povrchu, nikoliv však z hloubky. Z klasických nátěrů lze odstanit graffiti téměř dokonale, pokud tak učiníme hned poté, co se graffiti objeví – barva nátěru a graffiti jsou odlišně zpolymerizované, proto lze opatrným a šetrným postupem odstranit graffiti, nikoliv však nátěr. Zvlášť opatrně je třeba postupovat při odstraňování graffiti z karoserií vozidel – na těchto mohou být opravovaná místa s barevnou retuší – tato by mohla být odstraněna společně s graffiti.

Hygiena a bezpečnost

Použití je naprosto bezpečné. Přesto radíme, abyste chránili oči a kůži před kontaktem s přípravkem. Pokud možno, nevdechujte masivně výpary. Po aplikaci přípravku se řádně umyjte mýdlem a vodou. Bod vznětu : vyšší než 62°C – přípravek nikdy nerozprašujte směrem k otevřenému plameni nebo na rozžhavené těleso.

Důležité

Pamatujte na to, že odstranění graffiti z nátěrů nebo z plastových podkladů je vždy velmi choulostivá operace. Účinek musí být razantní, ovšem je třeba správně zvolit chvíli, kdy přípravek smýt a jeho působení tím přerušit, aniž by došlo k poškození podkladu. Je-li graffiti a nátěr stejného charakteru a složení, selektivní odstranění graffiti není možné. Vždy doporučujeme otestovat působení přípravku na malé ploše povrchu. Nejlepší metodou testování je, když přípravek nanesete na měkký hadr a malou část graffiti stíráte tak dlouho, dokud graffiti neodstraníte. Poté zkontrolujte, zda při čištění nedošlo k poškození podkladu. Protože aplikace přípravku jsou velice početné a odlišné, ověření všech není v možnostech výrobce. Rady, které poskytujeme, mají doporučující charakter. Pokaždé je třeba volit konkrétní postup až na základě výsledků zkoušky působení prostředku na malé ploše povrchu, který má být vyčištěn. Vždy zabraňte nechtěnému kontaktu odstraňovače s okolními povrchy, a to buď vhodným zakrytím nebo okamžitým oplachem okolních povrchů vodou.Výrobce nenese odpovědnost za případné škody způsobené nevhodným použitím výrobku.

Poptávkový formulář

Zašlete nám poptávku přes náš kontaktní formulář. Vyplňte kontaktní údaje a případně vložte fotky poškozeného místa a my vám navrhneme řešení společně s cenovou kalkulací ZDARMA.

Odesláním formuláře souhlasíte se zpracováním osobních údajů.

Kontaktujte nás

+420 603 243 428

zavolejte nám Po–Pá: 8:00–16:00