SANDFEST

img-none

SANDFEST je bezbarvá disperze syntetické pryskyřice pro zajištění a zpevnění písku ve spárách kamenné nebo betonové dlažby.

Současně impregnuje dláždění a působí preventivně proti jeho znečištění.

    vzhled: bělavá kapalina

    hustota: 1,02 g/cm3

    SPOTŘEBA: 0,5 – 1,0 lt/m2 podle savosti povrchu

    V kanystrech s obsahem 1 lt, 5 lt, 10 lt a 30 lt

    Skladujte v pevně uzavřených originálních obalech v dobře větraných prostorách. Chraňte před přímým slunečním zářením a před mrazem. Výrobek má skladovatelnost min. 12 měsíců od data výroby.

Ceník
Obj. č. Balení Jedn. cena Cena za balení
40 412-30 30 lt 565,00 Kč 16 950,00 Kč
40 412-10 10 lt 592,00 Kč 5 920,00 Kč
40 412-5 5 lt 619,00 Kč 3 095,00 Kč
40 412-1 1 lt 700,00 Kč 700,00 Kč
Uvedené ceny jsou bez nákladů na přepravu a bez DPH
Stáhnout kompletní ceník v pdf

SANDFEST je bezbarvá disperze syntetické pryskyřice pro zajištění a zpevnění písku ve spárách kamenné nebo betonové dlažby.

Současně impregnuje dláždění a působí preventivně proti jeho znečištění.

Hygiena a bezpečnost

Přípravek není klasifikován jako nebezpečný dle Nařízení EP a Rady (ES) č. 1272/2008.

Přesto s ním pracujte opatrně, vyhněte se častému kontaktu s kůží, zasažená místa omyjte mýdlem a vodou.  Používejte ochranné brýle (doporučen obličejový štít). Výrobek skladujte odděleně od potravin a mimo dosah dětí.

Více informací naleznete v bezpečnostním listu.

Doporučení

OBLAST POUŽITÍ:

Pro zpevnění pískových spár v betonové dlažbě nebo dlažbě z přírodních i umělých kamenů. Nelze použít pro velmi hrubé a savé materiály.

Tvorba lesku nebo zvýraznění kresby dlažby závisí na množství použitého roztoku. 

Před vlastní provedením doporučujeme provedení zkoušky na malé skryté části povrchu.

Po zaschnutí se slepí písek v horní vrstvě spáry.

Tím je zajištěna ochrana proti větru, zametacím strojům i proti vodnímu paprsku.

Používejte pouze na povrchy, u kterých je zajištěn odtok srážkové vody.

Důležité

Protože aplikace přípravku jsou velice početné a odlišné, ověření všech není v možnostech výrobce. 

Rady, které poskytujeme, mají doporučující charakter. 

Pokaždé je třeba volit konkrétní postup až na základě výsledků zkoušky nátěru na malé ploše povrchu, který má být ošetřen. 

Výrobce nenese odpovědnost za případné škody způsobené nevhodným použitím výrobku.

Poptávkový formulář

Zašlete nám poptávku přes náš kontaktní formulář. Vyplňte kontaktní údaje a případně vložte fotky poškozeného místa a my vám navrhneme řešení společně s cenovou kalkulací ZDARMA.

Odesláním formuláře souhlasíte se zpracováním osobních údajů.

Kontaktujte nás

+420 603 243 428

zavolejte nám Po–Pá: 8:00–16:00