SCALPFUGE ACRYL

scalpfuge-acryl
Velmi kvalitní hydrofobní roztok ve vodné fázi, vytváří povrchový film, založený na silikon-akrylové pryskyřici. SCALPFUGE ACRYL je určen k ochraně střešních tašek, betonových a cementovláknitých desek, betonů, apod.

  ▪ přípravek vyrobený na bázi akryl-silikonové pryskyřice ve vodné fázi
  ▪ bílá kapalina mléčné konzistence
  ▪ hustota při 20°C je 1 g/cm3
  ▪ pH 11
  ▪ chraňte před mrazem – nesmí zmrznout!
  ▪ přípravek je nehořlavý

  V 5 lt a 20 lt PE kanystrech. Spotřeba : silně závisí na hrubosti a savosti podkladu, průměrná spotřeba je 300 g/m2

  1 rok v originálním obalu. Nesmí zmrznout!

  ▪ přípravek nové generace na vodní bázi
  ▪ prostředek je ekologický
  ▪ vytváří porézní mikro ochranný film
  ▪ neobsahuje rozpouštědla, je bez zápachu
  ▪ není klasifikován jako nebezpečný
  ▪ nesnižuje paropropustnost ošetřeného povrchu
  ▪ lze jej aplikovat i na mírně vlhké podklady
  ▪ omezuje tvorbu mikroorganismů
  ▪ nemá žádná omezení při jeho přepravě

Ceník
Obj. č. Balení Spotřeba
(kg, lt/m2)
Cena/jedn. (kg, lt, ks) Cena/balení
FUAC-5 Kanystr 5 lt 0,1 – 1,0 467,00 Kč 2 335,00 Kč
FUAC-20 Kanystr 20 lt   422,00 Kč 8 440,00 Kč
Uvedené ceny jsou bez nákladů na přepravu a bez DPH
Stáhnout kompletní ceník v pdf
Velmi kvalitní hydrofobní roztok ve vodné fázi, vytváří povrchový film, založený na silikon-akrylové pryskyřici. SCALPFUGE ACRYL je určen k ochraně střešních tašek, betonových a cementovláknitých desek, betonů, apod. SCALPFUGE ACRYL lze aplikovat na stěny i fasády.SCALPFUGE ACRYL zajišťuje odolný saténový povrch.
 
Hygiena a bezpečnost

Přípravek není klasifikován jako nebezpečný dle Nařízení EP a Rady (ES) č. 1907/2006. Doporučujeme nosit rukavice a vyhýbat se častému kontaktu přípravku s kůží. Místa nechtěně zasažená přípravkem opláchněte hojně vodou. Zabraňte úniku do životního prostředí.Po ukončení práce ruce umyjte mýdlovou vodou.Výrobek skladujte odděleně od potravin a mimo dosah dětí.Bližší informace ro bezpečné použití a zacházení s přípravkem jsou uvedeny v bezpečnostním listu.

Důležité

Protože aplikace přípravku jsou velice početné a odlišné, ověření všech není v možnostech výrobce. Rady, které poskytujeme, mají doporučující charakter. Pokaždé je třeba volit konkrétní postup až na základě výsledků zkoušky nátěru na malé ploše povrchu, který má být ošetřen. Výrobce nenese odpovědnost za případné škody způsobené nevhodným použitím výrobku.

Poptávkový formulář

Zašlete nám poptávku přes náš kontaktní formulář. Vyplňte kontaktní údaje a případně vložte fotky poškozeného místa a my vám navrhneme řešení společně s cenovou kalkulací ZDARMA.

Odesláním formuláře souhlasíte se zpracováním osobních údajů.

Kontaktujte nás

+420 603 243 428

zavolejte nám Po–Pá: 8:00–16:00