JE Social Icons

kontakty horni

mobil: 603 243 428 provozní doba: po - pa 7 – 16.30

SERVIS

PORADENSTVÍ

PRODEJ

NÁVODY

Poptávka

Nový anti-graffiti systém KTX 07

Na základě dlouhodobého testování našich vlastních anti-graffiti nátěrů a anti-graffiti nátěrů jiných  společností a na základě požadavků našich zákazníků, jsme došli k závěru, že univerzální nátěr pro preventivní ochranu povrchů před graffiti by měl splňovat následující požadavky:

  • 100% účinnost ochrany nátěru proti graffiti dosažená jen několik hodin po jeho aplikaci
  • vysoká paropropustnost
  • snadná aplikace - jednosložková kompozice nátěru s konzistencí, která se snadno nanáší a roztírá 
  • životnost ochranného nátěru až 100 cyklů odstranění graffiti 
  • mimo graffiti nesmí k nátěru přilnout plakáty, nálepky a samolepky 
  • šetrnost k životnímu prostředí a bezpečnost a ochrana zdraví při práci – při odstraňování následných graffiti není třeba používat specializované odstraňovače graffiti na bázi rozpouštědel, kyselin, aj. nebezpečných látek
  • bezpečnost při přepravě – zajistit složení anti-graffiti nátěru, na který se nevztahují přísné předpisy týkající se přepravy nebezpečných látek (ADR) 

Video odstranění z fasádní barvy: 

Developed in conjunction with Ext-Joom.com

Veškeré výše uvedené požadavky splňuje náš nový výjimečný nátěr pro preventivní ochranu před graffiti KTX 07, ze kterého lze odstranit graffiti pouze pomocí čisté vody nebo vody s přídavkem přípravku na mytí nádobí! Anti-graffiti nátěr KTX 07 je schválen institutem IBDiM (Výzkumný ústav silnic a mostů), který povoluje použití KTX 07 ve stavebnictví, vysoká paropropustnost je prokázána protokolem o zkoušce T 300/249 dle ČSN EN ISO 7783 (zkušební laboratoř č. 1105.2 společnosti SYNPO a. s. Pardubice).