JE Social Icons

kontakty horni

mobil: 603 243 428 provozní doba: po - pa 7 – 16.30

SERVIS

PORADENSTVÍ

PRODEJ

NÁVODY

Poptávka

VERNACRYL 30

 

Ke stažení

Technické listy 

Antigraffiti ochrana na bázi ochranného, opakovaně obnovitelného filmu, současně chrání a hydrofobizuje. Vhodný pro hrubé podklady. Přípravek na bázi akrylové pryskyřice a P.T.F.E.

HLAVNÍ OBLAST POUŽITÍ :

Víceúčelová bezbarvá ochrana pro použití v interiérech a exteriérech. Vlastnosti výrobku ho předurčují pro použití jako ochranu na všech nenatřených podkladech z materiálů jako : cement, kámen, beton, azbesto-cement (eternit), cihly :

 • proti graffiti : pro povrchy hrubé, nenatřené;VERNACRYL 30 eliminuje savost podkladu, zablokuje graffiti na povrchu nátěru a ulehčuje odstranění graffiti z povrchů.
 • proti zašpinění : VERNACRYL 30 působí proti usazení špíny a nečistot na ošetřených podkladech.
 • proti vlhnutí : VERNACRYL 30 omezuje pronikání vlhkosti z vody stékající po vertikálních površích.
 • proti karbonatizaci betonu : betonové povrchy nepraskají , přípravek zamezuje oxidaci železa a chrání před nepříznivými následky opakovaného mrznutí a rozmrzání betonu.

VÝHODY :

 • velmi jednoduchá aplikace, jednosložkový přípravek
 • lesklý nebo matný vzhled
 • nemění prodyšnost podkladu
 • bezbarvý lak s vynikající odolností vůči UV záření(nežloutne)        
 • hydrofobizuje podklad přitom nemění jeho původní vzhled
 • velmi dobře odolává pronikání graffiti (sprejům, zvýrazňovačům, inkoustům …)
 • uzpůsobený pro použití jak v interiéru tak v exteriéru (bez organických rozpouštědel, bez zápachu, nehořlavý)
 • protokoly zkušeben CTBA (zkušební ústav pro stavebnictví), IRPA/KIK (Belgický královský institut pro umění) a RATP (MHD města Paříž).

VLASTNOSTI :

Barva : bílá, opalescenční - Zápach : slabý
Hustota : 1 - Rozpouštědlo : voda
Doba schnutí nátěru : pro každou vrstvu počítejte min. 1 hodinu, podle okolní teploty.
Spotřeba : dle povrchu, 100 až 200g/m2 
Teplota, při které dochází k tvorbě ochranného filmu je 5°C, při nižších teplotách přípravek nepoužívat

HYGIENA A BEZPEČNOST:

VERNACRYL 30 nijak neohrožuje zdraví lidí, kteří s přípravkem pracují. Přesto doporučujeme chránit oči a kůži před kontaktem s přípravkem. Dojde-li k potřísnění kůže či zasažení očí VERNACRYLem 30, zasažená místa okamžitě důkladně opláchněte čistou vodou.

NÁVOD K POUŽITÍ :

Před použitím výrobek dobře protřepte. Nátěr nanášejte na očištěný podklad v dobrém technickém stavu, při teplotách podkladu mezi + 5°C až + 25°C. Před nanesením první vrstvy nátěru doporučujeme povrch zvlhčit : sníží se spotřeba přípravku a zlepší přilnavost ochranného filmu k povrchu.

Nátěr nanášejte malířskou štětkou, válečkem nebo stříkací pistolí, ve dvou vrstvách. Vrstvy naneste opakovaně po sobě v rozmezí 1 hodiny. Celý povrch musí být ošetřen rovnoměrně, nesmí se objevit nenatřená místa ani místa s přebytkem ochranného filmu. Místa, kde nátěr stéká z povrchu nebo kde je ochranná vrstva příliš silná, zarovnejte štětkou nebo válečkem. Tento úkon nebude mít za následek vznik bělavých míst ani po úplném uschnutí.

ŘEDĚNÍ :

1. vrstva : podle poréznosti povrchu používejte přípravek neředěný nebo ho nařeďte vodou ( max. 10%)

2.  vrstva : nanášejte pouze neředěný přípravek

Poznámka : pro co nejpřesnější odhad spotřeby přípravku a za účelem stanovení zředění nátěru v první vrstvě je účelné odzkoušet přípravek na malé části povrchu, který se chystáte ošetřit.

ODSTRANĚNÍ NÁSLEDNÝCH GRAFFITI :

Buď horkou tlakovou vodou (90°C, 90 bar) nebo přípravkem SCALP ANTI-GRAFFITI 49. V obou případech společně s graffiti se odstraní i 1 vrstva ochranného nátěru. Pro zaručení spolehlivé anti-graffiti ochrany je třeba tuto vrstvu znovu nanést..

SKLADOVÁNÍ :

Výrobek lze skladovat ve větrané, vyhřívané místnosti 1 rok v původním obalu. Chraňte před mrazem.

BALENÍ :

Výrobek je dodáván v plastových nádobách pro jednorázové použití, o obsahu 5 kg a 20 kg

NÁŘADÍ :

Váleček volte dle hrubosti podkladu jako u klasických fasádních barev. Použité nářadí umyjte vodou.

Důležité

Protože aplikace přípravku jsou velice početné a odlišné, ověření všech není v možnostech výrobce.
Rady, které poskytujeme, mají doporučující charakter.
Pokaždé je třeba volit konkrétní postup až na základě výsledků zkoušky nátěru na malé ploše povrchu, který má být ošetřen.
Výrobce nenese odpovědnost za případné škody způsobené nevhodným použitím výrobku.

 

 

skil

Vlastní realizace čištění

Ochráněné povrchy

Vyčištěné povrchy

Realizováno přes