JE Social Icons

kontakty horni

mobil: 603 243 428 provozní doba: po - pa 7 – 16.30

SERVIS

PORADENSTVÍ

PRODEJ

NÁVODY

Poptávka

SCALPROTEC WA 67

 

Ke stažení

Technické listy

Antigraffiti ochrana na bázi ochranného, opakovaně obnovitelného filmu z rostliného vosku. Vzhled matný.

HLAVNÍ OBLAST POUŽITÍ:
SCALPROTEC WA67 je vhodný pro použití na jakémkoliv podkladu vyjma kovů neopatřených antikorozním nátěrem.

VÝHODY:

 • velmi jednoduchá aplikce
 • bez organických rozpouštědel
 • nemění prodyšnost podkladu
 • mikroporézní, vodoodpudivý, bezbarvý film
 • nehořlavý
 • lze ho rozprašovat
 • odolný vůči UV, časem nežloutne
 • hydrofobizuje podklad přitom nemění jeho původní vzhled
 • uzpůsobený pro použití jak v interiéru tak v exteriéru
 • odstranění graffiti horkou tlakovou vodou (90°C)

VLASTNOSTI:

 • vodní emulze rostlinných vosků mléčného vzhledu
 • PH : 9
 • hustota při 20°C 1 g / cm
 • bod vznětu : nehořlavý
 • chraňte před mrazem

Spotřeba : dle povrchu, 150 až 200g/m2 celkem pro obě vrstvy
Teplota, při které dochází k tvorbě ochranného filmu je 5°C, při nižších teplotách přípravek nepoužívat

HYGIENA A BEZPEČNOST:

SCALPROTEC WA67 nijak neohrožuje zdraví lidí, kteří s přípravkem pracují. Přesto doporučujeme chránit oči a kůži před kontaktem s přípravkem. Dojde-li k potřísnění kůže či zasažení očí VERNACRYLem 30, zasažená místa okamžitě důkladně opláchněte čistou vodou.

NÁVOD K POUŽITÍ :

Před použitím výrobek dobře protřepte. Nátěr nanášejte na očištěný suchý podklad v dobrém technickém stavu, při teplotách podkladu mezi + 5°C až + 25°C.

Nátěr nanášejte malířskou štětkou, válečkem nebo stříkací pistolí, ve dvou vrstvách- doporučujeme vrtsvy vzájemně křížit. Vrstvy naneste opakovaně po sobě v rozmezí 2 hodin (jakmile je první vrstva suchá). Celý povrch musí být ošetřen rovnoměrně, nesmí se objevit nenatřená místa ani místa s přebytkem ochranného filmu. Místa, kde nátěr stéká z povrchu nebo kde je ochranná vrstva příliš silná, zarovnejte štětkou nebo válečkem. Tento úkon nebude mít za následek vznik bělavých míst ani po úplném uschnutí.

Poznámka : pro co nejpřesnější odhad spotřeby přípravku je účelné odzkoušet přípravek na malé části povrchu, který se chystáte ošetřit.

ODSTRANĚNÍ NÁSLEDNÝCH GRAFFITI :

Buď horkou tlakovou vodou (90°C, 90 bar) bez použití odstraňovačů graffiti nebo přípravkem SCALP ANTI-GRAFFITI 49 a následným omytím studenou tlakovou vodou. V obou případech společně s graffiti se odstraní i 1 vrstva ochranného nátěru. Pro zaručení spolehlivé anti-graffiti ochrany je třeba tuto vrstvu znovu nanést..

SKLADOVÁNÍ :

Výrobek lze skladovat ve větrané, vyhřívané místnosti 1 rok v původním obalu. Chraňte před mrazem.

BALENÍ :

Výrobek je dodáván v plastových nádobách pro jednorázové použití, o obsahu 5 kg a 20 kg

NÁŘADÍ :

Váleček volte dle hrubosti podkladu jako u klasických fasádních barev. Použité nářadí umyjte po práci důkladně horkou vodou.

Důležité

Protože aplikace přípravku jsou velice početné a odlišné, ověření všech není v možnostech výrobce.
Rady, které poskytujeme, mají doporučující charakter.
Pokaždé je třeba volit konkrétní postup až na základě výsledků zkoušky nátěru na malé ploše povrchu, který má být ošetřen.
Výrobce nenese odpovědnost za případné škody způsobené nevhodným použitím výrobku.

 

skil

Vlastní realizace čištění

Ochráněné povrchy

Vyčištěné povrchy

Realizováno přes