JE Social Icons

kontakty horni

mobil: 603 243 428 provozní doba: po - pa 7 – 16.30

SERVIS

PORADENSTVÍ

PRODEJ

NÁVODY

Poptávka

SCALPNET EDJ 28

Ke stažení

Technické listy

SCALPNET EDJ 28 odstraňuje nápisy namalované inkoustem, zvýrazňovači, propiskou, razítkovými barvami, rtěnkou, atd. Výrobek ve formě gelu se hodně používá pro odstranění graffiti zejména z podkladů z kamene, cihel, mramoru, pro odbarvení nebo zesvětlení dřeva, odbarvení mořidel nebo laků z dřevěných podkladů.

Je třeba zdůraznit, že tento výrobek NEODSTRAŇUJE původní nátěry a barvy, nemá na ně téměř žádný vliv.

VÝHODY :

SCALPNET EDJ 28 umožňuje odstranit nápisy namalované fixem, zvýrazňovači nebo propiskou z porézních nebo savých povrchů, které byly doposud používanými postupy neodstranitelné.

Dříve, jakmile se barviva dostala do hlubších vrstev materiálů, jejich odstranění běžnými chemickými prostředky bylo nemožné. Povrch se musel buď obrousit, nebo se musel přetřít barevným nátěrem.

Výsledek odstranění graffiti výše uvedenými postupy je málo estetický nebo poškozuje původní povrch. Proto jej nelze doporučit pro čištění choulostivých povrchů ani pro odstranění graffiti z historických budov.

Čištění pomocí SCALPNET EDJ 28 nespočívá v rozpuštění graffiti, ale v chemickém rozložení barviv. Vynikající výsledky jsou dosahovány bez toho, aby se povrch musel drhnout nebo brousit, proto nedochází k žádnému jeho poškození.

Přestože přípravek působí na pigmenty obsažené v graffiti, nepůsobí na pigmenty obsažené ve většině fasádních barev a nátěrů. Proto je odstranění fixem nebo inkoustem namalovaných graffiti z fasádních nátěrů maximálně bezpečné.

POUŽITÍ:

Odstranění zbytků graffiti na bázi inkoustu z povrchů z porézních materiálů používaných ve stavebnictví, jako např. z kamene, cihel, sádrovce, cementu, dřeva, atd…

Je vhodný rovněž pro čištění povrchů na bázi plastů, zejména z umělé kůže (plastifikované PVC). Vynikající výsledky jsou dosahovány při čištění sedadel, laviček, stolů, zdí potažených umělou kůží v dopravních prostředcích, hotelech, čekárnách, atd… Vždy stojí za to, pokusit se odstranit neodstranitelné pomocí SCALPNET EDJ 28. Po odstranění nátěru bazickým přípravkem (SCALPEX AL 23) z dřevěných povrchů, pro odbarvení namořeného nebo nalakovaného dřeva, SCALPNET EDJ 28  lze použít jako zesvětlovač.

VLASTNOSTI :

Vzhled – gel, Zápach – cítit po chlóru, Hustota – 1,100 kg/lt – Rozpustnost – ve vodě, Nehořlavý, Minimální doporučená teplota použití : 5°C, Teplota skladování : 10 – 20 °C, Prudce a nebezpečně reaguje s kyselými látkami, pH = 14.

Průměrná spotřeba : 500-700 g/m2.

SKLADOVÁNÍ :

Výrobek lze skladovat 4 měsíce v původním obalu, v chladné místnosti. Chraňte před světlem.

NÁVOD K POUŽITÍ :

SCALPNET EDJ 28 lze použít přímo na graffiti, přesto doporučujeme použít ho až po předchozím čištění rozpouštědly jako SCALP ANTI-GRAFFITI 49 (tato rozpouštědla odstraní větší část barev tím, že je rozpustí, SCALPNET EDJ 28  se poté odstraní zbytkové pigmenty).

1)       Kartáčem výhradně ze syntetického materiálu (nylonu) naneste na povrch dostatečně silnou vrstvu výrobku.

2)       Nechte přípravek působit až do úplného vymizení zbytků graffiti. V některých případech můžete nechat přípravek působit i přes noc, až do úplného vyschnutí nanesené vrstvy. V případě potřeby postup opakujte.

3)       Povrch důkladně opláchněte namáčením houbou nebo tekoucí vodou.

Přípravek uchovávejte v dokonale čistém stavu. Neumožněte, aby se nečistoty nebo materiály organického původu dostaly dovnitř nádoby. Raději odlijte množství potřebné pro odstranění graffiti do plastové nádoby a kartáč namáčejte do této nádoby nikoliv do originálního balení. Víko původní nádoby pokaždé důkladně uzavřete. Po ukončení čištění kartáč umyjte ve vodě.

HYGIENA A BEZPEČNOST :

Výrobek má bazickou reakci, pH = 13. Opakovaný kontakt přípravku s kůží může vyvolat podráždění a dermatózy. Proto při práci používejte ochranné brýle a rukavice. V případě nehody opláchněte postižená místa tekoucí vodou. Neumožněte přímý kontakt přípravku s kysele reagujícími látkami, mohlo by dojít k prudké destrukci účinných složek. Bezpečnostní list přípravku je předán uživateli na jeho pouhou žádost.

DOPORUČENÍ :

Přípravek má oxidační vlastnosti. Odbarvuje látky tím, že rozkládá organická barviva. Proto ho nelze použít pro odstranění graffiti z mořeného nebo barevně nalakovaného dřeva – graffiti i původní povrch by byly odbarvené současně. Nikdy nepoužívejte přípravek na koberce, textil, atd… Mohly by dojít k jejich nechtěnému odbarvení a poškození. Před působením přípravku chraňte povrchy a předměty ze zinku, hliníku, galvanizované povrchy, měď a rostliny. Vzhledem k možným rizikům použití, vždy proveďte předběžnou zkoušku na malé části povrchu. 

DŮLEŽITÉ:

Protože aplikace přípravku jsou velice početné a odlišné, ověření všech není v možnostech výrobce.
Rady, které poskytujeme, mají doporučující charakter.
Pokaždé je třeba volit konkrétní postup až na základě výsledků zkoušky na malé ploše povrchu, který má být ošetřen.
Výrobce nenese odpovědnost za případné škody způsobené nevhodným použitím výrobku.

BALENÍ :

Výrobek je dodáván v plastových nádobách pro jednorázové použití, o obsahu 1 kg

 

skil

Vlastní realizace čištění

Ochráněné povrchy

Vyčištěné povrchy

Realizováno přes