JE Social Icons

kontakty horni

mobil: 603 243 428 provozní doba: po - pa 7 – 16.30

SERVIS

PORADENSTVÍ

PRODEJ

NÁVODY

Poptávka

SCALPIK DECAPSEC NW

Ke stažení

Technické listy

SCALPIK DECAPSEC NW byl vyvinut pro odstraňování barev, lazur, laků, tenkých filmů nátěrů z různých povrchů – železa, pozinkovaného plechu, galvanizovaných povrchů, kamene, betonu.

VÝHODY :

 • po odstranění nátěru povrch není nutné oplachovat
 • účinkuje tak, že vytváří suchá rezidua k odstranění
 • působí velmi účinně a rychle
 • po odstranění seškrábnutím nebo kartáčem povrch lze    okamžitě znovu natírat
 • bez problémů ho lze nanést i na svislé plochy
 • lze aplikovat i na dřevo – dřevo neztmavne
 • lze nanášet rozprašováním

OBLAST POUŽITÍ:

1.       PŘÍPRAVA PODKLADU : odstranění starých nátěrů a omítek se syntetickým disperzním pojivem z fasád až na soudržný podklad z vápenných omítek, přírodního i umělého kamene, režného zdiva, aj.

2.       ODSTRANĚNÍ PROBLÉMŮ PŘI PŘEDÁNÍ STAVENIŠTĚ : Odstranění skvrn od barev a probarvených omítek z přilehlých ploch fasády – chodníků, soklů, keramických obkladů, kovových parapetů aj. podkladů. Nepoužívat pro odstranění skvrn z okenních rámů (dřevěných i plastových) a parapetů s barevnou povrchovou úpravou! Pro tyto účely použijte SCALP ANTI-GRAFFITI 49.

VLASTNOSTI :

 • výrobek na bázi organických rozpouštědel
 • bezbarvý gel, lehce nažloutlý             
 • hustota při 20°C 1,1 g / cm
 • pH: nelze stanovit
 • lze vystavit mrazu

SPOTŘEBA :

0,3 - 1 kg / m2  dle charakteru nátěru a  tloušťky odstraňované vrstvy, přesnou spotřebu doporučujeme stanovit zkouškou na konkrétním povrchu

NÁVOD K POUŽITÍ :

1. ředění : SCALPIC DECAPSEC NW je určen pro okamžité použití

2. doporučené nanášení : válečkem nebo štětcem s přírodními vlákny, bezvzduchým rozprašováním

3. způsob použití : Před použitím důkladně protřepat, aplikovat, pak barvu, lak, lazuru atd. odstranit seškrábnutím špachtlí nebo kartáčem. Opláchnutí povrchu není nezbytné. je-li povrch suchý, další nátěr lze nanést okamžitě.

4. doba působení : podle typu odstraňované látky 1 až 20 minut.

5. podmínky, při kterých lze přípravek použít : mezi 5°C a 50°C. Přesto doporučujeme vyhnout se teplotním extrémům při nanášení – může to výrazně ovlivnit účinnost přípravku.

HYGIENA A BEZPEČNOST :

Chránit oči a kůži před kontaktu s přípravkem– dojde-li k nechtěnému kontaktu, zasažená místa opláchněte vodou.Nevdechovat výpary. Při práci používat ochranné rukavice.

DŮLEŽITÉ :

Protože aplikace přípravku jsou velice početné a odlišné, ověření všech není v možnostech výrobce.
Rady, které poskytujeme, mají doporučující charakter.
Pokaždé je třeba volit konkrétní postup až na základě výsledků zkoušky na malé ploše povrchu, který má být ošetřen.
Přípravek poškozuje PVC, kaučuk, plastové obklady, polystyren.
Výrobce nenese odpovědnost za případné škody způsobené nevhodným použitím výrobku.

SKLADOVÁNÍ :

1 rok v originálním obalu

BALENÍ :

Nádoby pro jednorázové použití, o objemu 750 ml, 5 lt a 20 lt.

 

skil

Vlastní realizace čištění

Ochráněné povrchy

Vyčištěné povrchy

Realizováno přes