JE Social Icons

kontakty horni

mobil: 603 243 428 provozní doba: po - pa 7 – 16.30

SERVIS

PORADENSTVÍ

PRODEJ

NÁVODY

Poptávka

SCALPEX NW

Ke stažení

Technické listy

SCALPEX NW byl vyvinut pro odstraňování fasádních barev, lepidel, barev, laků, graffiti z různých povrchů – betonu, cihel, kamene, skleněných vláken, minerálních omítek, dřeva

VÝHODY :

 • působí extrémně rychle,
 • složení „nové generace“
 • ideální pro fasádní barvy, nátěry
 • omezená spotřeba díky vyšší hustotě
 • velmi dobře působí i na organických podkladech
 • má ideální viskozitu pro použití na svislých plochách
 • emulzifikuje (je dokonale mísitelný vodou), snadné opláchnutí

OBLAST POUŽITÍ:

1.       PŘÍPRAVA PODKLADU : odstranění starých nátěrů a omítek se syntetickým disperzním pojivem z fasád až na soudržný podklad z vápenných omítek, přírodního i umělého kamene, režného zdiva, aj.

2.       ODSTRANĚNÍ PROBLÉMŮ PŘI PŘEDÁNÍ STAVENIŠTĚ : Odstranění skvrn od barev a probarvených omítek z přilehlých ploch fasády – chodníků, soklů, keramických obkladů, kovových parapetů aj. podkladů. Nepoužívat pro odstranění skvrn z okenních rámů (dřevěných i plastových) a parapetů s barevnou povrchovou úpravou! Pro tyto účely použijte SCALP ANTI-GRAFFITI 49.

VLASTNOSTI :

 • výrobek na bázi organických rozpouštědel
 • bezbarvý gel, lehce nažloutlý             
 • hustota při 20°C 0,97 g / cm
 • pH: nelze stanovit
 • lze vystavit mrazu                                                           

SPOTŘEBA :

0,3 - 1 kg / m2  dle tloušťky odstraňované vrstvy, přesnou spotřebu doporučujeme stanovit zkouškou na konkrétním povrchu

BALENÍ :

Nádoby pro jednorázové použití, o objemu 750 ml, 5 lt a 20 lt.

NÁVOD K POUŽITÍ :

Nejlepší výsledky získáte, použijete-li výrobek v čisté formě, nenaředěný, při teplotách mezi 15 – 25 °C.

1)       Naneste 1 až 2 mm silnou vrstvu na povrch, ze kterého chcete odstranit starou povrchovou úpravu. Přípravek nikdy nenanášet na vlhký podklad.

2)       Nechte působit 20 až 30 minut (podle charakteru a tloušťky nátěru) tak, aby přípravek pronikl do nátěru v jeho celé tloušťce. Odstraňovač nesmí zaschnout – aplikujte pouze na takovou plochu, kterou jste schopni během 30 minut zpracovat.

3)       Špachtlí nebo jiným náčiním odstraňte rozrušenou vrstvu nátěru. Poté povrch opláchněte vodou. Rozrušený nátěr můžete odstranit také tlakovou vodou (80 – 100 bar). Odstraňovač vytváří s vodou emulzi, proto stačí povrch opláchnout studenou vodou (nejlépe tlakovou).

4)       U silnovrstvých nebo několikavrstvých nátěrech postup opakujte až do úplného odstranění barev a omítek z povrchu

Očištění povrch musí být dokonale zbaven všech stop po odstraňovači.

Pokud by na povrchu zůstaly stopy po odstraňovači, tento by mohl nový nátěr rozrušit.

HYGIENA A BEZPEČNOST :

Chránit oči a kůži před kontaktu s přípravkem– dojde-li k nechtěnému kontaktu, zasažená místa opláchněte vodou.Nevdechovat výpary. Při práci používat ochranné rukavice.

DŮLEŽITÉ :

Protože aplikace přípravku jsou velice početné a odlišné, ověření všech není v možnostech výrobce.
Rady, které poskytujeme, mají doporučující charakter.
Pokaždé je třeba volit konkrétní postup až na základě výsledků zkoušky na malé ploše povrchu, který má být ošetřen.
Přípravek poškozuje PVC, kaučuk, plastové obklady, polystyren.
Výrobce nenese odpovědnost za případné škody způsobené nevhodným použitím výrobku.

SKLADOVÁNÍ :

1 rok v originálním obalu

 

skil

Vlastní realizace čištění

Ochráněné povrchy

Vyčištěné povrchy

Realizováno přes