JE Social Icons

kontakty horni

mobil: 603 243 428 provozní doba: po - pa 7 – 16.30

SERVIS

PORADENSTVÍ

PRODEJ

NÁVODY

Poptávka

SCALPEX NG+

Ke stažení

Technické listy

 

SCALPEX NG+ nahrazuje chlorované odstraňovače barev. Byl vyvinut pro odstraňování fasádních barev, z hladkých i hrubých, plastických omítek, pro odstraňování lepidel, barev, laků, graffiti z různých povrchů – betonu, cihel, kamene, skleněných vláken, minerálních omítek, dřeva…

VÝHODY :

 • extrémně rychlý a účinný,
 • nehořlavý – bezpečné používání při práci
 • není škodlivý ani toxický, neobsahuje dichlor-methan
 • bez zápachu
 • obsahuje organická rozpouštědla
 • je nejúčinnější ve své kategorii
 • omezená spotřeba díky vyšší hustotě
 • je přizpůsobený pro použití na svislých plochách

VLASTNOSTI :

 • gel                            
 • hustota při 20°C 0,97 g / cm                         
 • ph: 2,5
 • bod vznětu > 66°C                                                     

SPOTŘEBA :

0,4 – 0,7 kg / m2  dle charakteru nátěru a tloušťky odstraňované vrstvy, přesnou spotřebu doporučujeme stanovit zkouškou na konkrétním povrchu

BALENÍ :

Nádoby pro jednorázové použití, o obsahu 5 kg a 20 kg.

SKLADOVÁNÍ :

1 rok v originálním obalu

NÁVOD K POUŽITÍ :

Nejlepší výsledky získáte, použijete-li výrobek v čisté formě, nenaředěný, při teplotách mezi 15 – 25 °C. Před aplikací prostředek dobře protřepejte nebo promíchejte.

1. doporučené nanášení : válečkem, štětcem s přírodními vlákny, bezvzduchovým rozprašováním

2. způsob použití : před použitím přípravek důkladně protřepat. Nanášet v silné vrstvě a nechat působit dokud nátěr nezměkne v celé tloušťce. Jelikož přípravek neobsahuje parafin, změklý nátěr lze odstranit seškrábnutím, oplach vodou není nutný, lze okamžitě nanést nový nátěr. Přípravek niky neaplikovat na vlhký podklad.

3. doba působení : 15 až 30 minut, podle charakteru podkladu.

Použité nářadí je možné ihned po ukončení práce mýdlovou vodou.

HYGIENA A BEZPEČNOST :

Přípravek není klasifikován jako nebezpečný dle  Nařízení EP a Rady (ES) č. 1907/2006, přesto s ním zacházejte, jako s běžnými chemikáliemi.
Doporučujeme nosit rukavice a vyhýbat se častému kontaktu přípravku s kůží. Místa nechtěně zasažená přípravkem opláchněte hojně vodou.
Po ukončení práce ruce umyjte mýdlovou vodou.
Výrobek skladujte odděleně od potravin a mimo dosah dětí..

DŮLEŽITÉ :

Protože aplikace přípravku jsou velice početné a odlišné, ověření všech není v možnostech výrobce.
Rady, které poskytujeme, mají doporučující charakter.
Pokaždé je třeba volit konkrétní postup až na základě výsledků zkoušky na malé ploše povrchu, který má být ošetřen.
Přípravek poškozuje PVC, kaučuk, plastové obklady, polystyren.
Výrobce nenese odpovědnost za případné škody způsobené nevhodným použitím výrobku.

 

skil

Vlastní realizace čištění

Ochráněné povrchy

Vyčištěné povrchy

Realizováno přes