JE Social Icons

kontakty horni

mobil: 603 243 428 provozní doba: po - pa 7 – 16.30

SERVIS

PORADENSTVÍ

PRODEJ

NÁVODY

Poptávka

SCALPEX AQUA 15

Ke stažení

Technické listy

 

SCALPEX AQUA 15 byl vyvinut pro odstraňování fasádních barev, z hladkých i hrubých, plastických omítek, pro odstraňování lepidel, barev, laků, graffiti z různých povrchů – betonu, cihel, kamene, skleněných vláken, minerálních omítek, dřeva…

VÝHODY :

 • nehořlavý – bezpečné používání při práci
 • není škodlivý ani toxický
 • přeprava bez zvláštních požadavků
 • omezená spotřeba díky vyšší hustotě
 • s ideální viskozitou pro aplikaci na svislých plochách
 • neobsahuje parafin, povrch není nutné oplachovat

OBLAST POUŽITÍ:

odstranění starých nátěrů a omítek se syntetickým disperzním pojivem z fasád až na soudržný podklad z vápenných omítek, přírodního i umělého kamene, režného zdiva, aj.

VLASTNOSTI :

 • výrobek na bázi ve vodě rozpustných rozpouštědel
 • bílý viskózní gel,                    
 • hustota při 20°C 1,05 g / cm
 • pH: 3,8
 • chraňte před mrazem, i když jsou fyzikální změny produktu vratné
 • bod vznětu > 110°C

SPOTŘEBA :

0,4 – 0,7 kg / m2  dle charakteru nátěru a tloušťky odstraňované vrstvy, přesnou spotřebu doporučujeme stanovit zkouškou na konkrétním povrchu

BALENÍ :

Nádoby pro jednorázové použití, o obsahu 5 kg a 20 kg.

SKLADOVÁNÍ :

1 rok v originálním obalu

NÁVOD K POUŽITÍ :

Nejlepší výsledky získáte, použijete-li výrobek v čisté formě, nenaředěný, při teplotách mezi 15 – 25 °C. Před aplikací prostředek dobře protřepejte nebo promíchejte.

1)       Válečkem, štětcem z přírodních vláken nebo bezvzduchovým stříkáním naneste 1 až 2 mm silnou vrstvu na povrch, ze kterého chcete odstranit starou povrchovou úpravu. Přípravek nikdy nenanášet na vlhký podklad.

2)       Nechte působit až nátěr změkne (podle charakteru a tloušťky nátěru několik hodin) tak, aby přípravek pronikl do nátěru v jeho celé tloušťce. Doporučujeme nanést na plochu odpoledne, nechat působit přes noc a druhý den ráno seškrábnout.

3)       Špachtlí nebo jiným náčiním odstraňte rozrušenou vrstvu nátěru. Povrch není nutné oplachovat vodou. Po oškrábání starého nátěru lze okamžitě nanášet nový nátěr.

4)       U silnovrstvých nebo několikavrstvých nátěrů postup opakujte až do úplného odstranění barev a omítek z povrchu

5)       Použité nářadí je možné ihned po ukončení práce mýdlovou vodou.

HYGIENA A BEZPEČNOST :

Přípravek není klasifikován jako nebezpečný dle  Nařízení EP a Rady (ES) č. 1907/2006, přesto s ním zacházejte, jako s běžnými chemikáliemi.
Doporučujeme nosit rukavice a vyhýbat se častému kontaktu přípravku s kůží. Místa nechtěně zasažená přípravkem opláchněte hojně vodou.
Po ukončení práce ruce umyjte mýdlovou vodou.
Výrobek skladujte odděleně od potravin a mimo dosah dětí..

DŮLEŽITÉ :

Protože aplikace přípravku jsou velice početné a odlišné, ověření všech není v možnostech výrobce.
Rady, které poskytujeme, mají doporučující charakter.
Pokaždé je třeba volit konkrétní postup až na základě výsledků zkoušky na malé ploše povrchu, který má být ošetřen.
Přípravek poškozuje PVC, kaučuk, plastové obklady, polystyren.
Výrobce nenese odpovědnost za případné škody způsobené nevhodným použitím výrobku.

 

skil

Vlastní realizace čištění

Ochráněné povrchy

Vyčištěné povrchy

Realizováno přes