JE Social Icons

kontakty horni

mobil: 603 243 428 provozní doba: po - pa 7 – 16.30

SERVIS

PORADENSTVÍ

PRODEJ

NÁVODY

Poptávka

SCALP NDS 72

Ke stažení

Technické listy

SCALP NDS 72 se používá pro neutralizaci povrchů, pro jejichž čištění bylo použito silně alkalických přípravků typu SCALP DMC 73 apod. Jakožto silně kyselý prostředek, který do hloubky impregnuje ošetřený povrch, umožňuje radikální odstranění solných výkvětů ze všech druhů podkladů.

VÝHODY :

  • vysoká účinnost
  • nelepí na sebe špínu
  • nepoškozuje sklo (nezpůsobuje jeho zmatnění)
  • ideální pro finální ošetření fasád, na kterých se objevily solné výkvěty

VLASTNOSTI :

  • kapalina rozpustná ve vodě
  • pH = 1
  • bezbarvá tekutina
  • hustota při 20°C = 1,02 g/cm3
  • chraňte před mrazem
  • přípravek je nehořlavý

Spotřeba : 300-600 g / m2 dle savosti podkladu (nanáší se úplné saturace podkladu)

BALENÍ :

v 5 a 20 kg PE nádobách

SKLADOVÁNÍ :

1 rok v originálním obalu.

NÁVOD K POUŽITÍ :

1. ředění : přípravek doporučujeme použít v koncentraci, v jaké byl dodán výrobcem.

2. doporučené nanášení : válečkem nebo rozprašováním.

3. způsob použití : přípravek před použitím důkladně promíchejte, naneste na povrch až do úplné saturace podkladu. Opakovaně takto postupujte až do vymizení výkvětů. Přípravek nikdy neoplachujte z podkladu.

4. doba působení : přípravek působí tím, že se vsákne do podkladu.

5. podmínky, při kterých lze přípravek použít : mezi 5°C a 50°C. Přesto doporučujeme vyhnout se teplotním extrémům při nanášení – může to výrazně ovlivnit účinnost přípravku.

Čištění nářadí : okamžitě po ukončení práce, čistou vodou.

HYGIENA A BEZPEČNOST :

Kůži a oči chraňte před kontaktem s přípravkem. Při zasažení kůži či očí tyto okamžitě umyjte čistou vodou.
Přípravek může poškodit ocel, zinek a galvanicky pokovené povrchy.

DŮLEŽITÉ:

Protože aplikace přípravku jsou velice početné a odlišné, ověření všech není v možnostech výrobce.
Rady, které poskytujeme, mají doporučující charakter.
Pokaždé je třeba volit konkrétní postup až na základě výsledků zkoušky nátěru na malé ploše povrchu, který má být ošetřen.
Výrobce nenese odpovědnost za případné škody způsobené nevhodným použitím výrobku.

 

skil

Vlastní realizace čištění

Ochráněné povrchy

Vyčištěné povrchy

Realizováno přes