JE Social Icons

kontakty horni

mobil: 603 243 428 provozní doba: po - pa 7 – 16.30

SERVIS

PORADENSTVÍ

PRODEJ

NÁVODY

Poptávka

SCALP DMC 73

Ke stažení

Technické listy

 

SCALP DMC 73 je vhodný především pro hloubkové čištění kamenných, mramorových podkladů, sanačních omítek, které jsou znečištěné atmosférickými a organickými nečistotami.

VÝHODY :

Výrobek je účinný i bez drhnutí podkladu, výsledky jsou viditelné okamžitě. Nedochází k mechanickému poškození podkladu abrazí ani erozí.

VLASTNOSTI :

  • přípravek je ve vodní fázi, je to hustá kapalina s tixotropními vlastnostmi (po zamíchání zřídne)
  • pH = 14
  • lehce nažloutlý gel
  • hustota při 20°C = 1,23 g/cm3
  • chraňte před mrazem
  • přípravek je nehořlavý

Spotřeba : 300-600 g / m2

BALENÍ :

v 6 a 25 kg PE nádobách

SKLADOVÁNÍ :

1 rok v originálním obalu. SCALP DMC 73 skladujte v temperované místnosti, chraňte před přímým působením slunce a povětrnostních vlivů.

NÁVOD K POUŽITÍ :

1. ředění : přípravek nikdy neředit, použít vždy v koncentraci a stavu, jak ho dodává výrobce.

2. doporučené nanášení : štětcem, válečkem, kartáčem s umělými vlákny, popřípadě bezvzduchovým rozprašováním.

3. způsob použití : přípravek před použitím důkladně promíchat, nanášet na suchý nebo vlhký povrch a nechat působit. Opláchnout tlakovou vodou – při oplachování postupujte zezdola směrem nahoru. V případě potřeby doporučujeme zopakovat výše uvedený postup. Po čištění povrch okamžitě neutralizujte přípravkem SCALP NDS 72, až do saturace podkladu.

4. doba působení : 15 až 60 minut.

5. podmínky, při kterých lze přípravek použít : mezi 5°C a 50°C. Přesto doporučujeme vyhnout se teplotním extrémům při nanášení – může to výrazně ovlivnit účinnost přípravku.

Čištění nářadí : okamžitě po ukončení práce, čistou vodou.

HYGIENA A BEZPEČNOST :

Přípravek je silně bazický a může způsobit vážné poleptání kůže. Při práci je nezbytné používat ochrannou obuv, vhodné OOP pro ochranu očí, obličeje apod.

DŮLEŽITÉ:

Protože aplikace přípravku jsou velice početné a odlišné, ověření všech není v možnostech výrobce.
Rady, které poskytujeme, mají doporučující charakter.
Pokaždé je třeba volit konkrétní postup až na základě výsledků zkoušky nátěru na malé ploše povrchu, který má být ošetřen.
Výrobce nenese odpovědnost za případné škody způsobené nevhodným použitím výrobku.

 

skil

Vlastní realizace čištění

Ochráněné povrchy

Vyčištěné povrchy

Realizováno přes