JE Social Icons

kontakty horni

mobil: 603 243 428 provozní doba: po - pa 7 – 16.30

SERVIS

PORADENSTVÍ

PRODEJ

NÁVODY

Poptávka

SCALP ANTIGRAFFITI 49

Ke stažení

Technické listy

 

SCALPNET ANTI GRAFFITI 49 použijte pro odstranění graffiti z povrchů ošetřených ochrannými nátěry VERNASOLV PU 31 a VERNA PU 16, dále z choulostivých povrchů jako dřevo, karoserie, dopravní tabule, atd. (na těchto doporučujeme účinek přípravku předem otestovat)

VLASTNOSTI :

  • gelový výrobek na bázi rozpouštědel
  • průhledný gel                         
  • hustota při 20°C 1,05 g / cm                                     
  • pH: bez významu
  • chraňte před mrazem
  • bod vznětu > 58°C

spotřeba : 200 až 300 g/ m2 podle tloušťky graffiti.

DŮLEŽITÉ:

Protože aplikace přípravku jsou velice početné a odlišné, ověření všech není v možnostech výrobce.
Rady, které poskytujeme, mají doporučující charakter.
Pokaždé je třeba volit konkrétní postup až na základě výsledků zkoušky nátěru na malé ploše povrchu, který má být ošetřen.
Výrobce nenese odpovědnost za případné škody způsobené nevhodným použitím výrobku.

BALENÍ :

Výrobek balen do nevratných nádob objemu 1, 5 a 20 kg.  

SKLADOVÁNÍ :

Použitelnost : 12 měsíců za předpokladu, že přípravek byl skladován v heremticky uzavřeném originálním obalu

NÁVOD K POUŽITÍ :

1. ředění : SCALP ANTI GRAFFITI 49 je určen pro okamžité použití

2. doporučené nanášení : válečkem, štětcem s přírodními vlákny, hadříkem

3. způsob použití : přípravek pořádně rozmíchat a nanášet na podklad kroužením. Nechat působit. Setřít hadrem nebo opláchnout tlakovou vodou. V případě potřeby zopakovat postup. Pro zbytkové stíny použít SCALPNET EDJ 28.

4. doba působení : 10 až 20 minut.

5. podmínky, při kterých lze přípravek použít : mezi 5°C a 50°C. Přesto doporučujeme vyhnout se teplotním extrémům při nanášení – může to výrazně ovlivnit účinnost přípravku.

6. Čištění nářadí : okamžitě po ukončení práce, technickým benzínem.

UPOZORNĚNÍ :

Pamatujte na to, že odstranění graffiti z nátěrů nebo z plastových podkladů je vždy velmi choulostivá operace. Účinek musí být razantní, ovšem je třeba správně zvolit chvíli, kdy přípravek smýt a jeho působení tím přerušit, aniž by došlo k poškození podkladu. Je-li graffiti a nátěr stejného charakteru a složení, selektivní odstranění graffiti není možné.

Vždy doporučujeme otestovat působení přípravku na malé ploše povrchu. Nejlepší metodou testování je, když přípravek nanesete na měkký hadr a malou část graffiti stíráte tak dlouho, dokud graffiti neodstraníte. Poté zkontrolujte, zda při čištění nedošlo k poškození podkladu.

HYGIENA A BEZPEČNOST :

Chráňte oči a kůži před kontaktem s přípravkem. Pokud možno, nevdechujte masivně výpary. Po aplikaci přípravku se řádně umyjte mýdlem a vodou.

 

skil

Vlastní realizace čištění

Ochráněné povrchy

Vyčištěné povrchy

Realizováno přes