JE Social Icons

kontakty horni

mobil: 603 243 428 provozní doba: po - pa 7 – 16.30

SERVIS

PORADENSTVÍ

PRODEJ

NÁVODY

Poptávka

RENOV EXPRESS

Ke stažení

Technické listy

 

SCALP RENOV EXPRESS ničí mikroorganizmy (mechy, lišejníky, houby), které způsobují nazelenalý vzhled fasád a soklů budov, pomníků, střech, apod. Použití přípravku se doporučuje i před aplikací nátěru na výše uvedené podklady, protože snižuje riziko rozmnožení mikroorganizmů pod vrstvou nátěru, což je častou příčinou „odlepení“ nátěrů od povrchu staveb.

VÝHODY :
SCALP RENOV EXPRESS se nanáší na povrch bez předchozího čištění (mytí nebo kartáčování povrchu). Nemění barvu ani vzhled podkladu, naopak mu vrací původní estetické kvality. Neatakuje sklo, kovy a barvy používané ve stavebnictví, není nutné zalepovat okna, po kontaktu s přípravkem stačí povrch omýt vodou.

VLASTNOSTI :

Nažloutlá kapalina – slabý zápach po ovoci – pH : > 12 - hustota : přibližně 1,12 kg/lt při 20°C – nehořlavý – používat při teplotách od +5°C do +25°C – skladovat při teplotách do 25°C – prudce reaguje s kyselinami

– spotřeba : 0,15 až 0,20  lt/m2  

(při odstraňování silných vrstev mechu nebo při větším znečištění 0,2 až 0,7 lt/m)

SKLADOVÁNÍ :
Doba použitelnosti : 4 měsíce od data výroby v původním balení. Nádoba musí být důkladně utěsněna. Při skladování se přípravek musí chránit před sluncem. Skladujte v chladné místnosti (teploty do 25°C).

BALENÍ:

Výrobek je balen do nevratných plastových nádob 5 a 20 lt.

NÁVOD K POUŽITÍ :

Používejte při teplotách od + 5 °C do + 25 °C.

Roztok RENOV EXPRESSu naneste nejlépe rozprašováním. Mech, plísně, atd. nechte důkladně nasáknout přípravkem. Po 30 minutách povrch vypláchněte studenou tlakovou vodou (min. 10 MPa).

ŘEDĚNÍ :

SCALP RENOV EXPRESS obsahuje více než čtyřnásobné množství účinné látky, než obdobné výrobky na trhu. Díky tomu je schopen v neředěném stavu čistit v jednom kroku velice znečištěné povrchy. U méně zasažených ploch je možné prostředek zředit, a tím šetřit náklady na provedení sanace od organických nečistot. Přesnou koncentraci roztoku doporučujeme stanovit provedením zkoušky na konkrétním povrchu. Okamžitou reakcí s roztokem RENOV EXPRESSu buď organické nečistoty „mizí“ nebo mění odstín.
Pokud k těmto reakcím nedochází během několika minut, zesilte koncentraci aplikačního roztoku!! Při správně zvolené koncentraci roztoku a době působení vyčistí RENOV EXPRESS povrch v jednom cyklu a není nutná opakovaná aplikace.
Doporučená ředění pro povrchy zasažené:
1. pouze zelenou řasou – 1 díl REX a 4 díly vody
2. zelená řasa spolu
s černými plísněmi – 1 díl REX a 2 díly vody
3. černé plísně – 1 díl REX a 1 díl vody
4. pro silné znečištění použijte neředěný roztok
Do rozprašovače odlijte pouze potřebné množství a
kanystr dobře uzavřete. Účinná látka je velmi těkavá a
z otevřených nádob rychle vyprchává. Zřeďte pouze
takové množství RENOV EXPRESSu, které zpracujete
v jednom dni. Zředěný roztok nedoporučujeme skladovat!

DOPORUČENÍ :

Na vyčištěný povrch naneste po vyschnutí prostředek SCALP ANTI-MOUSSE 77, který má preventivní účinek proti novotvorbě organických nečistot.

HYGIENA A BEZPEČNOST :

S přípravkem zacházejte, jako s běžnými chemikáliemi. Doporučujeme nosit rukavice a vyhýbat se častému kontaktu přípravku s kůží.
Místa nechtěně zasažená přípravkem opláchněte hojně vodou.
Po ukončení práce ruce umyjte mýdlovou vodou.
Výrobek skladujte odděleně od potravin a mimo dosah dětí.

DŮLEŽITÉ:

Protože aplikace přípravku jsou velice početné a odlišné, ověření všech není v možnostech výrobce.
Rady, které poskytujeme, mají doporučující charakter.
Pokaždé je třeba volit konkrétní postup až na základě výsledků zkoušky nátěru na malé ploše povrchu, který má být ošetřen.
Výrobce nenese odpovědnost za případné škody způsobené nevhodným použitím výrobku.
Obsahuje chlornan – při kontaktu odbarvuje textilní vlákna.
Zabraňte nechtěnému kontaktu prostředku s okolím – vhodným zakrytím nebo okamžitým oplachem vodou.

 

skil

Vlastní realizace čištění

Ochráněné povrchy

Vyčištěné povrchy

Realizováno přes