JE Social Icons

kontakty horni

mobil: 603 243 428 provozní doba: po - pa 7 – 16.30

SERVIS

PORADENSTVÍ

PRODEJ

NÁVODY

Poptávka

PROTECT NFF

Ke stažení

Technické listy

 

Semipermanentní antigraffiti impregnace nové generace, při odstranění graffiti pouze horkou tlakovou vodou je třeba obnovit ochrannou vrstvu až po 5 cyklech odstranění graffiti. Nevytváří povrchový film, nemění vzhled ošetřeného podkladu. Vhodný pro savé podklady.

HLAVNÍ OBLAST POUŽITÍ :
PROTECT NFF    je vhodný pro ochranu hrubých povrchů jako např. kamene, cihel, betonu, omítek, dřeva, sanačních omítek, … Chrání proti všem druhům graffiti – proti sprejům, zvýrazňovačům, propiskám, inkoustu, …

VÝHODY :

 • impregnační prostředek, nevytváří povrchový film   
 • velmi jednoduchá aplikace, jednosložkový přípravek, nevyžaduje použití priméru          
 • nemění prodyšnost podkladu      
 • neškodný pro člověka i pro životní prostředí
 • odstranění graffiti pouze horkou tlakovou vodou (90°C při 90 barech) bez chemie
 • velmi dobře odolává pronikání graffiti (sprejům, zvýrazňovačům, inkoustům …)
 • uzpůsobený pro použití jak v interiéru tak v exteriéru (bez organických rozpouštědel, bez zápachu, nehořlavý)

VLASTNOSTI :

 • čirá tekutina                                                                                    
 • PH : 7                                 
 • hustota 1 g / cm                                                                            
 • bod vznětu : bez významu

Spotřeba : dle povrchu, 100 až 200g/m2 celkem pro obě vrstvy

Teplota, při které dochází k tvorbě ochranného filmu je 5°C, při nižších teplotách přípravek nepoužívat

SKLADOVÁNÍ :
Výrobek lze skladovat ve větrané, vyhřívané místnosti 1 rok v původním obalu. Chraňte před mrazem.

BALENÍ :
Výrobek je dodáván v plastových nádobách pro jednorázové použití, o obsahu 5 lt a 20 lt.

NÁVOD K POUŽITÍ :
Před použitím výrobek dobře protřepte. Nátěr nanášejte na očištěný suchý podklad v dobrém technickém stavu, při teplotách podkladu mezi + 5°C až + 25°C.

1. ředění : PROTECT NFF nijak neředit, je určen pro okamžité použití

2. doporučené nanášení : válečkem, popřípadě rozprašováním bez přístupu vzduchu

3. způsob použití : před použitím přípravek dobře promíchat. Přípravek nanášejte na dokonale čistý a suchý povrch v jedné vrtsvě ddo nasycení podkladu. Nevsáklý prostředek rozetřete po 15 minutách do okolí popř. setřete hadrem.

Poznámka : pro co nejpřesnější odhad spotřeby přípravku je účelné odzkoušet přípravek na malé části povrchu, který se chystáte ošetřit.

ODSTRANĚNÍ NÁSLEDNÝCH GRAFFITI :

1.     Buď horkou tlakovou vodou (90°C, 90 bar) bez použití odstraňovačů graffiti (ochranná impregnace je při tomto způsobu odstranění graffiti zachována po dobu 5 cyklů odstranění graffiti). Po 5 cyklech mytí doporučujeme impregnaci obnovit.

Nebo přípravkem SCALP ANTI-GRAFFITI 49 a následným omytím studenou tlakovou vodou. V  případě použití chemických odstraňovačů graffiti se společně s graffiti odstraní i ochranná impregnace a je nutné ji pokaždé v místě čištění obnovit.

NÁŘADÍ :
Váleček volte dle hrubosti podkladu jako u klasických fasádních barev. Použité nářadí umyjte po práci důkladně vodou.

HYGIENA A BEZPEČNOST:
NFF zasažená místa okamžitě důkladně opláchněte čistou vodou. PROTECT NFF nijak neohrožuje zdraví lidí, kteří s přípravkem pracují. Přesto doporučujeme chránit oči a kůži před kontaktem s přípravkem. Dojde-li k potřísnění kůže či zasažení očí PRETECTem

DŮLEŽITÉ:
Protože aplikace přípravku jsou velice početné a odlišné, ověření všech není v možnostech výrobce. Rady, které poskytujeme, mají doporučující charakter. Pokaždé je třeba volit konkrétní postup až na základě výsledků zkoušky nátěru na malé ploše povrchu, který má být ošetřen. Výrobce nenese odpovědnost za případné škody způsobené nevhodným použitím výrobku.

 

skil

Vlastní realizace čištění

Ochráněné povrchy

Vyčištěné povrchy

Realizováno přes