JE Social Icons

kontakty horni

mobil: 603 243 428 provozní doba: po - pa 7 – 16.30

SERVIS

PORADENSTVÍ

PRODEJ

NÁVODY

Poptávka

DEROX BAT 84

Ke stažení

Technické listy

 

Odstraní atmosférické nečistoty z cihel, keramických obkladů, mozaikových obkladů, kameniny, žuly, tvrdého kamene, a dalších, kyselinám odolných materiálů. Nečistoty vytváří s těmito materiály tvrdé silikáty, které nelze odstranit běžnými odstraňovači. Přípravek lze použít také pro čištění hliníku: působí tím, že rozpustí soli hliníku a obnaží původní kovový povrch. Přípravek nikdy nepoužívat pro čištění povrchů z anodicky pasivovaného hliníku. Hrozí riziko odstranění pasivované ochranné vrstvy. Pro tyto případy použijte SCALPINOX D, který byl speciálně vyvinut pro čištění anodicky pasivovaného hliníku. Přípravek lze použít také pro odstranění skvrn po rzi, nečistot z kamene, cihel, cementu, nátěrů, apod.

VÝHODY :
Výrobek je účinný i bez drhnutí podkladu, výsledky jsou viditelné okamžitě. Nedochází k mechanickému poškození podkladu abrazí ani erozí.

VLASTNOSTI :

  • hustá kapalina rozpustná ve vodě
  • pH = 1
  • bezbarvá tekutina
  • hustota při 20°C = 1,20 g/cm3
  • chraňte před mrazem (i když přípravek lze použít po rozmražení, aniž by ztratil svou původní účinnost)
  • hořlavost : bez významu

 Spotřeba : 150-300 g / m2

BALENÍ :
v 6 a 25 kg PE kanystrech

SKLADOVÁNÍ :
1 rok v originálním obalu

NÁVOD K POUŽITÍ :
Podle stavu povrchu, výrobek použijte koncentrovaný nebo naředěný vodou. Doporučujeme volit vhodný postup pro ošetření povrchu na základě ozkoušení na malé ploše.

1)přípravek naneste na povrch štětcem, válečkem, rozprašováním nebo stříkáním

2)nechte působit 5 až10 minut – nesmí zaschnout – při zasychání povrch navlhčete vodou

3)přípravek odstraňte proudem vody, nebo lépe tlakovou vodou

Čištění nářadí : okamžitě po ukončení práce, čistou vodou.

OMEZENÍ :
Přípravek obsahuje kyselinu fluorovodíkovou, která rozrušuje sklo. Přestože je zředěný, doporučujeme chránit prosklené plochy. V případě nechtěného kontaktu přípravku se sklem, zasažená místa okamžitě opláchněte vodou. Nepoužívat na mramory a jiné vápenné materiály!

HYGIENA A BEZPEČNOST :
Přípravek obsahuje kyselinu fluorovodíkovou. Může způsobit vážné poleptání kůže. Proto je nezbytné použití OOP – vhodné obuvi, latexových rukavic, ochranných brýlí. Při zasažení kůži či očí tyto okamžitě umyjte čistou vodou.

DŮLEŽITÉ:
Protože aplikace přípravku jsou velice početné a odlišné, ověření všech není v možnostech výrobce. Rady, které poskytujeme, mají doporučující charakter. Pokaždé je třeba volit konkrétní postup až na základě výsledků zkoušky nátěru na malé ploše povrchu, který má být ošetřen. Výrobce nenese odpovědnost za případné škody způsobené nevhodným použitím výrobku.

 

skil

Vlastní realizace čištění

Ochráněné povrchy

Vyčištěné povrchy

Realizováno přes