JE Social Icons

kontakty horni

mobil: 603 243 428 provozní doba: po - pa 7 – 16.30

SERVIS

PORADENSTVÍ

PRODEJ

NÁVODY

Poptávka

ANTI MOUSSE 77

Ke stažení

Technické listy

Výrobek byl vyvinut pro odstranění řas, lišejníků, mechů, plísní a hub z povrchů staveb. Lze ho použít na kámen, střešní tašky, beton, omítku, dřevo, břidlici, azbestocement (eternit), nátěry, apod. Nejčastěji se používá pro čištění zdí a střech budov, dlažby, bazénů, fontán, tenisových kurtů, teras, balkónů, omítky, soch, apod. Použití přípravku se doporučuje i před aplikací nátěru na výše uvedené podklady, protože snižuje riziko rozmnožení mikroorganizmů pod vrstvou nátěru, což je častou příčinou „odlepení“ nátěrů od povrchu staveb.

VÝHODY :
Přípravek lze použít okamžitě, bez předchozího mytí nebo čištění povrchu. Výrobek nemá nepříznivé účinky na kovy, barvy ani sklo - nemění jejich vzhled ani odstín. Očištěné stavby a předměty znovu získají estetický vzhled a svou původní krásu. Odstraněním mikroorganizmů se sníží celková vlhkost předmětů a staveb. SCALP ANTI-MOUSSE 77 vytváří po zaschnutí na povrchu ve vodě těžko rozpustné organokovové sloučeniny, a tím zabraňuje novotvorbě řas, mechů atp. po dobu několika let. Díky této vlastnosti jej lze použít na nově zhotovené povrchy staveb (fasády, střechy, aj.) jako preventivní ochranu před tvorbou organických nečistot.

VLASTNOSTI:
Kapalina pH : 7.   Hustota : 1g/cm3
Slabý zápach. Rozpustná ve vodě.
Nehořlavá.
Spotřeba : 0,15-0,20 l/m2 zředěného přípravku.
                  (0,04 – 0,05 lt/m koncentrátu)

BALENÍ :
v  5 lt a 20 lt PE kanystrech

SKLADOVÁNÍ :
1 rok v originálním obalu

NÁVOD K POUŽITÍ :
Přípravek se dodává koncentrovaný. Před použitím jej zřeďte vodou v poměru 1 (ANTI-MOUSSE 77) : 3 (voda)
Zředěný výrobek nanášejte štětkou, válečkem nebo stříkací pistolí. Mech, plísně, atd. nechte důkladně nasáknout přípravkem. Přípravek nechte působit. Po několika dnech mikroorganizmy zmizí bez jakéhokoliv dalšího zásahu.

DOPORUČENÍ :
U silně znečištěných povrchů (střech, fasád, chodníků, teras, aj.) trvá samovolné zmizení těchto nečistot výše uvedeným postupem i několik měsíců.  U těchto povrchů doporučujeme nejdříve odstranění nečistot pomocí prostředku SCALP RENOV EXPRESS (má daleko rychlejší a silnější působení) a následné nanesení prostředku ANTI-MOUSSE použít jako prevenci pro zamezení opětovného výskytu organických nečistot na ošetřených plochách.

HYGIENA A BEZPEČNOST :
Přípravek není klasifikován jako nebezpečný dle  Nařízení EP a Rady (ES) č. 1907/2006, přesto s ním zacházejte  jako s běžnými chemikáliemi. Doporučujeme nosit rukavice a vyhýbat se častému kontaktu přípravku s kůží. Místa nechtěně zasažená přípravkem opláchněte hojně vodou. Po ukončení práce ruce umyjte mýdlovou vodou. Výrobek skladujte odděleně od potravin a mimo dosah dětí.

DŮLEŽITÉ :
Protože aplikace přípravku jsou velice početné a odlišné, ověření všech není v možnostech výrobce. Rady, které poskytujeme, mají doporučující charakter. Pokaždé je třeba volit konkrétní postup až na základě výsledků zkoušky nátěru na malé ploše povrchu, který má být ošetřen. Výrobce nenese odpovědnost za případné škody způsobené nevhodným použitím výrobku.

 

skil

Vlastní realizace čištění

Ochráněné povrchy

Vyčištěné povrchy

Realizováno přes